Orange w Europie wycofa się z 2G i 3G do 2030 r.

Orange ogłosił, że w ciągu najbliższych kilku lat wyłączy w swych sieciach w Europie usługi 2G i 3G. Operacja potrwa do 2030 r. i w zależności od kraju, jedna technologia zostanie wyłączona do 2025, a druga do 2030 r. 

Likwidacja usług  2G i 3G odbędzie się w dwóch fazach. I tak we Francji, gdzie krajowy zasięg 3G jest historycznie wyższy niż zasięg 2G, Orange wyłączy  2G do końca 2025 r., natomiast usługi 3G będą stopniowo wygaszane do końca 2028 r. W przypadku innych krajów – Belgii, Luksemburga, Polski, Rumunii, Słowacji i Hiszpanii – 3G zostanie wyłączone do 2025 r., a 2G   do 2030 r.,. Tempo tego procesu będzie zależeć od specyfiki każdego z rynków.

Orange podkreśla, że wyłączenie 2G i 3G pozwoli mu zoptymalizować zarządzanie swoimi sieciami i zapewnić nowocześniejsze,  bezpieczniejsze usługi w bardziej energooszczędnych technologiach 4G i 5G. Częstotliwości radiowe obecnie używane  dla 2G i 3G zostaną wykorzystane do poprawy  przepustowości i zasięgu sieci 4G i 5G zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich. W trakcie tej operacji Orange będzie ściśle współpracować z klientami IoT, aby zaproponować im w zamian  najlepszą alternatywę łączności IoT dopasowaną do ich konkretach potrzeb .