REKLAMA

Orange: współpraca z miastami podnosi szansę inwestycji FTTH

Do tej pory Orange Polska podpisał 10 porozumień (w tym 1 list intencyjny) z władzami różnych miast w sprawie współpracy przy budowie (modernizacji) nowoczesnej sieci telekomunikacyjnej na ich terenie. Rozmawia teraz z władzami 16 kolejnych ośrodków. Taka współpraca ułatwia operatorowi realizację inwestycji i zwiększa szansę na komercjalizację nowo wybudowanej sieci.

– Miasto, obejmując honorowy patronat nad projektem, jest zaproszone do współpracy przy uszczegółowieniu założeń projektu inwestycyjnego, w tym priorytetów i terytorialnego zasięgu. W szczególności ma wpływ na uwzględnienie w projekcie potrzeb jednostek samorządowych, organizacji o charakterze użyteczności publicznej itp. Strony analizują zakres lokalnie prowadzonych inwestycji infrastrukturalnych w celu znalezienia ewentualnych synergii. Efektem współpracy może być skrócenie fazy projektowania inwestycji, co prowadzi do szybszej realizacji całego projektu i szybszego dostarczenia usług zainteresowanym mieszkańcom. Poprzez działania komunikacyjne znajdujemy osoby chętne do skorzystania z oferowanych przez nas bezpłatnych szkoleń dotyczących kompetencji cyfrowych – informuje Orange.

Podpisując z władzami miejskimi umowę o współpracy, która m.in. zawiera zapis o społecznej roli szybkiego dostępu do internetu, operator zapewnia sobie wsparcie władz miejskich. Może to mieć duże znaczenie na etapie procesu budowlanego (pozwolenia, opłaty drogowe, dostęp do infrastruktury komunalnej), jak również na budowaniu popytu na usługi pośród jednostek miejskich.

Wsparcie miasta w szkoleniach z kompetencji cyfrowych upowszechnia wiedzę o ofercie Orange w lokalnej społeczności, a tym samym podnosi skuteczność działań sprzedażowych, co ma duże znaczenie wobec silnej konkurencji na rynkach, na których Orange buduje i modernizuje swoją sieć FTTH.

Dzisiaj Orange ma podpisane porozumienia z władzami Ciechanowa, Grodziska Mazowieckiego, Legionowa, Milanówka, Pabianic, Piaseczna, Wałbrzycha, Żyrardowa, Sulęcina oraz warszawskiej dzielnicy Wilanów.