REKLAMA

Orange wyprzedził lokalnego ISP ze światłowodem w Piotrkowie

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla spółki Marengo IT do nieruchomości i budynku położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rembeka 7, którym zarządza wspólnota mieszkaniowa w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych.

Marengo IT to firma z Wrocławia, która jako operator występuje pod marką Add-Net i prowadzi swoją działalność w Piotrkowie Trybunalskim od 2014 r., kiedy to realizowała w tym mieście projekt unijny w ramach 8.4 POIG „Szerokopasmowy Internet w Piotrkowie Trybunalskim" i wybudowała tam sieć światłowodową. Usługi internetowe świadczy też w Łodzi w dzielnicy Polesie.

Wrocławska spółka o uzyskanie możliwości świadczenia usług w mieszkaniach  przy Rembeka 7 w Piotrkowie Trybunalskim starała się od sierpnia 2016 r., kiedy to wystąpił do udostępniającego za pośrednictwem Towarzystwa Budownictwa Społecznego z wnioskiem o zawarcie umowy na dostęp do nieruchomości i budynku. Na początku 2017 r. zarządca poinformował firmę, że wspólnota nie jest zainteresowana wprowadzeniem do budynku instalacji telekomunikacyjnej operatora, ponieważ w tej sprawie porozumiała się już z Orange Polska.

Marengo IT postanowiło jednak skierować w tej sprawie wniosek do UKE, co nastąpiło jeszcze we wrześniu 2016 r., a więc zanim otrzymało informację o porozumieniu się wspólnoty z Orange. Operator żądał wydania decyzji ustalającej warunki dostępu do nieruchomości, polegającego na umożliwieniu „budowy instalacji telekomunikacyjnej wewnątrz budynków (…) w celu dostarczenia mieszkańcom usługi szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 30 Mb/s”.

UKE jednak po ponad dwóch latach rozpatrzył ten wniosek negatywnie i projekt decyzji zakłada odmowę ustalenia warunków dostępu dla operatora polegającego na wykonaniu instalacji telekomunikacyjnej w budynku.

W trakcie postępowania regulator potwierdził bowiem, że Orange Polska posiada w budynku już instalację telekomunikacyjną wykonaną w technologii światłowodowej pozwalającą na świadczenie usług z przepustowością co najmniej 30 Mb/s. A ona spełnia zapotrzebowanie Marengo IT w aspekcie technologicznym, a także ze względów ekonomicznych i może wykorzystać ją do swych potrzeb.

Z danych UKE wynika, że pod adresem Rembeka 7 w Piotrkowie Trybunalskim oprócz Orange i Netii (łącza miedziane) usługi wykorzystujące technologię światłowodową świadczy też firma Soft Partner z Piotrkowa Trybunalskiego, choć regulator w projekcie decyzji jej nie wymienia.