Orange zapewni teleinformatyczną obsługę biur poselskich

Usługi teleinformatyczne dla 460 podstawowych biur poselskich dostarczy Orange Polska wraz ze swoją spółką zależną Integrated Solutions. Wartość umowy zawartej z Kancelarią Sejmu pod koniec stycznia br. wynosi 11,120 mln zł.

Zamówienie obejmuje stworzenie infrastruktury teleinformatycznej, w skład której wchodzą: użyczony na czas trwania umowy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, kolorowe drukarki laserowe (z kompletem oryginalnych tonerów), monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne (z oryginalnymi tonerami), dostęp do internetu w biurach poselskich oraz system zdalnego zarządzania stacjami roboczymi.

Umowa zobowiązuje też operatora i integratora do przeprowadzenia szkoleń użytkowników (w tym posłów) w obsłudze sprzętu i oprogramowania, uruchomienia i utrzymywania infrastruktury teleinformatycznej, a także zapewnienia asysty, doradztwa i pomocy technicznej w godzinach pracy biur poselskich.