Orange zapewni usługi telefonii stacjonarnej i VoIP dla Poczty Polskiej

Poczta Polska S.A. udzieliła zamówienia konsorcjum firm Orange Polska S.A. (lider konsorcjum) i Integrated Solutions Sp. z o.o. w przetargu na świadczenie usług telefonii stacjonarnej i VoIP na okres 4 lat. Całkowita końcowa wartość umowy wynosi 7,588 mln zł (bez VAT). Oferta konsorcjum Orange była jedyna złożoną w przetargu.

Usługi mają być świadczone m. in. za pomocą posiadanego przez zamawiającego systemu telefonii, w skład którego wchodzą: system VoIP (wraz z modułem monitorowania i zarządzania oraz systemem nagrywania) oraz system bilingowy KOBI. Zamawiający przewiduje, że z chwilą przejęcia systemu telefonii, będzie posiadał około 178 łączy telefonicznych, 45 numerów Fax2Mail, 13 375 numerów VoIP.

Jedynym kryterium branym pod uwagę przy udzielaniu zamówienia była cena.