REKLAMA

Orange zmieni system raportowania. Więcej konwergencji

Za nieco ponad 1 tydzień Orange Polska opublikuje wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2018 r. Regularni czytelnicy tych materiałów muszą się przygotować na istotne zmiany w sposobie prezentacji danych finansowych i operacyjnych. Podobne zmiany raportowania zaordynowano całej grupie Orange, do której należy polski operator.

O zmianie standardu rachunkowości na IFRS15 Orange informował wraz z publikacją raportu za 2017 r. Tu przypomnimy tylko, że oznaczają one inną alokację i inne rozpoznawanie przychodów ze sprzedaży usług mobilnych i subsydiowanych telefonów. Orange szacuje, że w „papierowy” sposób przełoży się to na negatywny efekt 220 mln zł na przychodach oraz obniży wielkość EBITDA o 250 mln zł w 2018 r. Spadki wyników będą najbardziej widoczne w I kwartale ze stopniowym łagodzeniem efektu w kolejnych okresach rozliczeniowych.

Zmiana jest również planowana w prezentacji wyników poszczególnych segmentów sprzedaży. Otóż Orange silniej niż do tej pory będzie eksponował finansowe i operacyjne wyniki oferty pakietowej (konwergentnej). Zacznie podawać oddzielnie wartość sprzedaży usług w pakietach i oddzielnie usług sprzedawanych samodzielnie. W miejsce wskaźnika ARPU (ang. average revenue per user) wprowadzi wskaźnik ARPO (ang. average revenue per offer), który dla oferty konwergentnej będzie prezentował średnie miesięczne przychody ze wszystkich usług jednego klienta. Dla sprzedawanych samodzielnie usług mobilnych i stacjonarnych wskaźnik ARPO będzie tożsamy ze wskaźnikiem ARPU. Nowy system raportowania odbije się (negatywnie) przede wszystkim na prezentowanych obecnie wskaźnikach przychodów z usług mobilnych, które zostaną podzielone między ofertę konwergentną i samodzielną.

W wynikach operacyjnych Orange będzie od bieżącego kwartału prezentował udział sprzedaży konwergentnej w każdej z linii produktowych. Ten zestaw danych ulegnie po prostu rozszerzeniu.

Warto wspomnieć, że operator już od kilku kwartałów dokonywał pewnych zmian w systemie raportowania, jak na przykład zaliczenie części usług LTE do segmentu stacjonarnego, czy alokowanie części przychodów z usług mobilnych w ofercie pakietowej do segmentu stacjonarnego.

REKLAMA