REKLAMA

Orange zmienia hurtową ofertę FTTH

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował zmianę w decyzji ramowej SOR, regulującą usługi hurtowe w sieci Orange Polska. Modyfikacje dotyczą oferty BSA w sieci optycznej (xPON FTTH). Oferta regulowana została ujednolicona z ofertą komercyjną, co oznacza pojawienie się nowych opcji przepływności oraz nowych stawek. Do tej pory Orange oferował w dostępie regulowanym dwie symetryczne przepływności 100/100 oraz 300/300 Mb/s.

Dla jedynej względnie porównywalnej (różnią się parametrem w górę sieci) opcji przepływnością 300 Mb/s nowa oferta oznacza niewielką podwyżkę cen. Ponadto Orange wprowadził rozróżnienie na dwa typy usługi utrzymania łącza abonenckiego: w zabudowie wielorodzinnej oraz w zabudowie jednorodzinnej. Do tej pory takiego rozróżnienia nie było. Opłata za utrzymania łącza ustalona była mniej więcej na wysokości nowej opłaty za zabudowę wielorodzinną. Dla zabudowy jednorodzinnej pojawia się zatem nowa, wyższa opłata.

Swoje stanowiska w konsultacjach przedstawiły Netia oraz T-Mobile. Jak zwykle w tego rodzaju dyskusjach, opinie konsultacyjne kontestowały rozwiązania niekorzystne dla operatorów alternatywnych. M.in. Netia sporo miejsca poświęciła nowej opłacie za utrzymanie łącza w zabudowie jednorodzinnej, czy zasadności istnienia opłaty za utrzymanie łącza w ogóle (zdaniem Netii, stanowiącej prostą kalkę zasad określania cen usług BSA na łączu miedzianym z uwzględnieniem świadczenia – lub nie – usługi głosowej PSTN).

T-Mobile natomiast kwestionował oparcie kalkulacji stawek na audytowanych kosztach Orange za 2018 r. skoro dostępne są już dane za rok 2019 (tutaj warto wyjaśnić, że choć decyzja BSA FTTH ukazuje się listopadzie 2020 r., to postępowanie rozpoczęte zostało jeszcze w I poł. 2019 r.). Operator mobilny wskazuje, że Prezes UKE mógł się oprzeć na kalkulacji „cena detaliczna minus”, bez wiązania się danymi regulacyjnymi Orange (z kalkulacją „cena detaliczna minus”, na której biznes budowała Netia, Orange walczył od 2006).

Netia, jako największy biorca linii hurtowych Orange w konsultacjach zmian oferty SOR zazwyczaj bierze udział. T-Mobile czyni tak od niedawna. Operatora mobilnego łączy z Orange komercyjna umowa o dostęp do nieregulowanej sieci FTTH, ale T-Mobile nigdy nie krył, że interesuje go również dostęp regulowany.

Dzisiaj co prawda operatorzy alternatywni twierdzą, że regulowana oferta FTTH Orange jest najwyżej umiarkowanie atrakcyjna. Według Netii, żaden operator alternatywny na większą skalę z niej nie korzysta (UKE co prawda kwestionuje ten pogląd).

Niemniej warto przypomnieć, że w ostatnim raporcie kwartalnym Orange wykazał niewielki, ale pierwszy od wielu lat wzrost hurtowych linii BSA.