REKLAMA

Osiedlowa.pl rzuci wyzwanie Vectrze w budynku przy ul. Kunickiego we Wrocławiu

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Osiedlowa.pl, ISP z Wrocławia, do nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Stanisława Kunickiego 33-51, w tym do posadowionego na nieruchomości budynku, w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych.  

Chodzi o wielorodzinny budynek mieszkaniowy, a stroną postępowania jest wspólnota mieszkaniowa, do której w marcu  2022 r. operator zwrócił się z wnioskiem o zawarcie umowy o dostęp do nieruchomości. Planował tam bowiem zrealizować inwestycję telekomunikacyjną. Strony nie doszły do porozumienia i w lipcu 2022 r. wrocławski ISP skierował sprawę do UKE, Wnioskował o umożliwienie mu budowy światłowodowego przyłącza do budynku, a następnie jego utrzymywania, eksploatacji, przebudowy lub remontu. Planował też budowę światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej w budynku i wnioskował o możliwość jej późniejszego  utrzymywania, eksploatacji, przebudowy lub remontu. 

W trackie postępowania regulator ustalił, że  w budynku jest  instalacja telekomunikacyjna należąca do Vectra  Investments. Ta jednak odpowiedziała, że nie  odpowiada ona  zapotrzebowaniu Osiedlowa.pl.

UKE poparł więc wniosek wrocławskiego ISP i zgodnie z projektem decyzji Osiedlowa.pl jest uprawniona do:

  1. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku w technologii światłowodowej,
  2. wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku w technologii światłowodowej,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów instalacji telekomunikacyjnej oraz przyłącza telekomunikacyjnego budynku, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.
  4. wstępu lub wjazdu na teren nieruchomości i do budynku, w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt 1-3.