Ośmiu oskarżonych o wyłudzenia VAT na komórkach przed sądem w Olsztynie

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie skierowała do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko ośmiu osobom oskarżanym o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzeniem podatku VAT na telefonach komórkowych.

Spowodowane działaniem grupy straty Skarbu Państwa wyniosły 197 mln zł. Śledztwo w tej sprawie prowadzili funkcjonariusze Wydziału Zamiejscowego w Olsztynie Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W toku trwającego od 2014 r śledztwa ustalono, że członkowie grupy zorganizowali w latach 2014 – 2015 „karuzelę podatkową” związaną z międzynarodowym obrotem telefonami komórkowymi. Przestępczy proceder polegał na tworzeniu sieci podmiotów pozorujących prowadzenie działalności gospodarczej, tzw. „łańcuchów karuzelowych” z wykorzystaniem spółek, tzw. „słupów ”, których celem było wyłudzenie zwrotu podatku VAT z budżetu państwa. Dokonywano szeregu pozorowanych transakcji handlowych pomiędzy poszczególnymi podmiotami, w którym spółka dokonująca wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów unikała zapłaty podatku VAT, natomiast ostatni podmiot, dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów uzyskiwał jego nienależny zwrot z budżetu państwa. W tym celu do Urzędów Skarbowych na terenie kraju były przedkładane nierzetelne dokumenty podatkowe.

Prowadzącym postępowanie funkcjonariuszom udało się ustalić, iż w procederze wykorzystano co najmniej 15 podmiotów. Ustalono hierarchiczny podział ról poszczególnych podmiotów i osób zaangażowanych w mechanizm wyłudzenia. Przeprowadzono analizę kryminalną przepływów finansowych na rachunkach spółek objętych śledztwem.

Funkcjonariusze ABW i prokuratorzy w ramach prowadzonego śledztwa współpracowali zarówno z polskimi organami celno-skarbowymi, jak również ze służbami partnerskimi innych państw europejskich.

Akt oskarżenia obejmuje zarówno osoby, które zorganizowały i kierowały procederem jak i przedstawicieli firm, których zadaniem było uwiarygodnienie fikcyjnych transakcji.

W toku prowadzonych czynności procesowych został zabezpieczony majątek należący do oskarżonych o wartości ponad 20 mln zł.

Oskarżonym przestawiono zarzuty popełnienia czynów m.in. z art. 258 § 1 i 3 kk; art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i z art. 271 § 3 kk. Są one zagrożone karą do 15 lat pozbawienia wolności.