REKLAMA

Otvarta ze stratą ponad 2,7 mln zł

Otvarta, operator MVNO świadczący od I kwartału 2018 roku usługi telekomunikacyjne w oparciu o sieć Plusa, w sprawozdaniu z działalności za 2019 r. wykazał stratę netto w wysokości ponad 2,7 mln zł.

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 1,64 mln zł, koszty działalności operacyjnej – 4,38 mln zł, z czego usługi obce były główną pozycją kosztów (jak w przypadku każdego MVNO) i wyniosły 3,59 mln zł. Operator nie wykazał posiadania rezerw.

Strata ma „zostać pokryta z zysków wypracowanych w latach przyszłych na kapitał zapasowy po uwzględnieniu pobranych zaliczek" - czytamy w dodatkowej informacji do sprawozdania opublikowanej przez operatora MVNO. Zarząd spółki deklaruje w sprawozdaniu kontynuację działalności.

Spółka podała, że w roku obrotowym zatrudniała średnio 11 osób.

Na początku czerwca br. Otvarta na swoim firmowym blogu informowała, o wprowadzeniu do regularnej oferty usług 5G opartych na infrastrukturze Plusa w siedmiu polskich miastach.

Sprawozdanie z działalności
Sprawozdanie finansowe (ZIP XML)

REKLAMA