Otwarte okna zwiększyły zamówienia telewizji Korbanku

Grupa Korbank, operator ISP z Wrocławia, osiągnęła w drugim kwartale 2020 r. pond 7 mln zł  skonsolidowanych przychodów netto, co w stosunku do drugiego kwartału roku poprzedniego stanowi wzrost o 15 proc.

Zysk netto grupy w II kwartale 2020 r. spadł o 17,5 proc.   z poziomu 1, 4 mln zł w II kwartale 2019 r. do poziomu niecałe 1,2 mln zł  w analogicznym okresie tego roku.

Grupa utrzymała natomiast  poziom wskaźnika EBITDA, który w pierwszych dwóch kwartałach 2020 roku osiągnął poziom blisko 4,8 mln zł, co w stosunku do analogicznego okresu 2019 r., kiedy to EBITDA wyniosła niecałe  4,7 mln  zł, stanowi wzrost o prawie 2,8 proc.

Zarząd spółki podkreśla, że utrzymanie dobrych wyników finansowych grupy możliwy był dzięki konsekwentnej realizacji strategii we wszystkich obszarach. Drugi kwartał 2020 roku okazał się szczególnie dobry dla obszaru korporacja telekomunikacyjna. Korbank  odczuł zwiększone zapotrzebowanie na usługi telekomunikacyjne i multimedialne, zwłaszcza w segmencie B2C. W drugim kwartale tego roku  przychody ze sprzedaży w tym obszarze wzrosły. W ocenie zarządu było to spowodowane oddaniem znacznej liczby nowych inwestycji, jak również realizacją kampanii marketingowej. Nie bez znaczenia dla zwiększonego zapotrzebowania na te usługi miała pandemia koronawirusa, która, w tym przypadku, pozytywnie wpłynęła na działania Korbanku.

Z drugiej strony, sytuacja spowodowana pandemią miała negatywny wpływ na płatności, co przełożyło się na zwiększenie należności, zwłaszcza należności krótkoterminowych grupy. 

Korbank odnotowuje też wzrost liczby klientów, a co za tym idzie i przychodów ze sprzedaży usług telewizji Avios, zarówno w segmencie B2O (operatorzy ISP), jak i B2C (klienci indywidualni). Zwiększone zapotrzebowanie na usługi telewizyjne, w opinii zarządu Korbanku, spowodowane było komercjalizacją wprowadzonej wcześniej, atrakcyjnej dla klienta końcowego oferty (przełożyło się to na wzrost liczby klientów końcowych usługi), jak również pandemią koronawirusa, co w połączeniu z licznymi tzw. „otwartymi oknami”, pozytywnie wpłynęło na wzrost liczby oraz wartości zamówień.

Wrocławski ISP informuje też, że zaczął realizować inwestycje w sieci światłowodowe, zarówno te szkieletowe, jak i dostępowe także w Puławach, a konkretnie na osiedlach przy ul. Kołłątaja i Kościuszki.