REKLAMA

OZZ ograniczone. Szansa na niższe stawki za reemisję

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ich celem jest dostosowanie polskiego prawa do dyrektyw europejskich oraz ograniczenie pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania (OZZ) w kolekcjonowaniu tantiem autorskich.

Nowelizacja wprowadzi wyjątek od obowiązkowego pośrednictwa OZZ (również narzuconego dyrektywą) w relacjach m.in. operatorów telewizyjnych z właścicielami praw autorskich. Nadawcy, którzy dysponują własnymi produkcjami lub prawami reemisji do produkcji stron trzecich, będą mogli – na zasadzie dobrowolnego wyboru – licencjonować je we własnym zakresie, bez udziału OZZ.

REKLAMA

Nowy przepis ograniczy w pewnym stopniu pośrednictwo OZZ, a zatem może doprowadzić do spadku cen licencji. Trudno ocenić, o ile. W 2014 r. wpływy OZZ z tytułu reemisji programów telewizyjnych w sieciach kablowych (wliczając w to także platformy satelitarne, prawdopodobnie również IPTV oraz emisje w sieciach hotelowych) wyniosły 164 mln zł.

Warto przy tym zauważyć, że powyższa nowelizacja jest dyskutowana od 2013 r. Dotychczasowe komentarze nie prognozują gwałtownych zmian na rynku z tytułu powyższej nowelizacji.