REKLAMA

P4 pieniędzmi ze sprzedaży masztów i wież wspiera bilans właściciela

1,27 mld zł podatku CIT za I półrocze 2021 r. zapłacić ma grupa P4. Ta olbrzymia kwota - grupa PKN Orlen CIT za ten sam okres wyliczyła na niespełna 900 mln zł, a grupa KGHM - 906 mln zł - wynika z opodatkowania zysków ze sprzedaży wież i masztów telekomunikacyjnych spółce One Tower Poland.

Informację o wysokości CIT P4 podało w raporcie półrocznym, który potwierdza opublikowane 30 lipca i uzupełnione 5 sierpnia wstępne wyniki grupy dotyczące przychodów (3,6 mld zł), czy zysku netto (5,3 mld zł). Wysoki zysk netto to efekt zdarzenia jednorazowego - transakcji sprzedaży pasywnej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Z raportu wynika, że wpływy z tej transakcji wyniosły 6,69 mld zł, zaś zrealizowany zysk - 5,39 mld zł. Raport nie pozostawia też żadnych wątpliwości w jaki sposób - poza zapłaceniem podatku - spółka chce zagospodarować te pieniądze. Pieniądze nie będą przeznaczone na zredukowanie zadłużenia.

- Grupa (P4 - przyp. red.) ma i będzie mieć wysoki wskaźnik zadłużenia netto - napisano w raporcie półrocznym.

Gros kwoty wsparła płynność grupy Iliad, która jest właścicielem P4. 24 marca spółka kupiła za 1,28 mld zł roczne obligacje Play Communications, luksemburskiej firmy, która jest jego bezpośrednim właścicielem. 28 maja P4 kupiło kolejne obligacje swego właściciela. Tym razem za 178 mln zł. Łączna wartość obligacji Play Communications posiadanych przez spółkę 30 czerwca wynosiła 1,76 mld zł.

12 kwietnia 2021 r. P4 zawarła umowę pożyczki ze spółką Iliad Purple (właściciel Play Communications) na maksymalną kwotę 3 mld zł, z czego wypłacono nieco ponad 2,5 mld złotych. Termin spłaty pożyczki przypadał na 30 kwietnia 2022 r., z możliwością wcześniejszej spłaty. Wcześniejsza spłata - wraz z należnymi odsetkami - nastąpiła 28 maja. Jednocześnie P4 nabyło roczne obligacje Iliad Purple za niemal 2,52 mld zł.

Ze sprawozdania można się też dowiedzieć, jak wygląda druga strona transakcji sprzedaży masztów, czyli wynajem miejsca na BTS. Do końca czerwca 2022 r. za leasing lokalizacji na stacje bazowe P4 zapłaci 127 mln zł (rok wcześniej krótkoterminowe zobowiązania z tego tytułu wynosiły 19,6 mln zł), a długoterminowe zobowiązania z tego tytułu wynoszą 3,5 mld zł (rok wcześniej - 145,7 mln zł). Zdecydowana większość tej kwoty przypada na spółkę One Tower Poland, której właścicielami są Cellnex Poland i Iliad Purple. P4 ma 20-letnią umowę leasingu lokalizacji na stacje bazowe.

W sprawozdaniu poinformowano, że 30 czerwca 2021 r. Zgromadzenie Wspólników postanowiło przeznaczyć zysk netto za 2020 r. - 887,9 mln zł - na utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłaty zaliczek na poczet przyszłej dywidendy.

P4 poinformowało również, że rezerwy długoterminowe wzrosły z 18,7 mln zł w dniu 30 czerwca 2020 r. do 132,2 mln zł w dniu 30 czerwca 2021 r. Spółka tłumaczy to utworzeniem „rezerwy na koszty związane z rozpowszechnianiem programów telewizyjnych i treści audiowizualnych za lata 2016-2021” i dodaje, że „rozpoznała w niniejszym sprawozdaniu finansowym korektę błędu dotyczącego ujęcia kosztów związanych z rozpowszechnianiem programów telewizyjnych i treści audiowizualnych za lata 2016-2020, które zgodnie z przewidywaniami grupy, będą podlegać zapłacie”. 

W raporcie pojawiają się też informacje dotyczące sieci, z której korzysta operator. W końcu czerwca 1779 stacji bazowych operatora obsługiwało 5G 2100 DSS. W zasięgu tej technologii było 27 proc. mieszkańców kraju. W zasięgu technologii 4G LTE znajdowało się ok. 99,08 proc. ludności Polski, a w zasięgu LTE z agregacją pasma ok. 92,15 proc. ludności.

W I półroczu 2021 r. zasięg sieci wzrósł o 295 lokalizacji do 9095. Większość z infrastruktury, bo 8997 stacje obsługuje technologię LTE. Ponadto w I półroczu 2021 r. „ponad 156 stacji bazowych zostało połączonych światłowodem”. Spółka informuje też, że w końcu czerwca 39 proc. miejskich stacji bazowych stanowiły stacje z doprowadzonym światłowodem.

Ujawniono również, że „w ramach dywersyfikacji dostawców sprzętu spółka rozpoczęła wdrożenie niezależnej sieci rdzeniowej dla 5G, które ma zostać zakończone w przyszłym roku i jest objęte obecnym planem inwestycyjnym”.

Skonsolidowany raport grupy P4 za 1H21

Sprawozdanie z działalności grupy P4