REKLAMA

P4 przejmuje 3S. W tle światłowody i 5G

P4 podpisało przedwstępną umowę przejęcia 100 proc. akcji 3S. Umowa zostanie sfinalizowana m.in. po uzyskaniu zgód regulacyjnych. Nabywca oczekuje, że nastąpi to w III kwartale.

Całkowita wartość przedsiębiorstwa 3S i jej spółek zależnych wynosi 96 mln EUR  (410 mln PLN), a wartość kapitałów własnych 78 mln EUR (333 mln PLN). Nabycie będzie finansowane ze środków własnych oraz w oparciu o dostępne dla spółki finansowanie zewnętrzne – napisano w komunikacie giełdowym Play Communications, właściciela P4.

Z prezentacji przygotowanej dla akcjonariuszy i analityków Play Communications wynika, że prognozowany poziom długu netto do skorygowanego EBIDA P4 w końcu 2019 r. wynosić będzie 3,0. Oczekiwany w tym roku wzrost przychodów i EBITDA grupy P4 wynikający z transakcji to ok. 0,5 proc.

Akcje 3S sprzedają Ambrosia CEE Holding S.à r.l., spółka należąca do Polish Enterprise Fund VII, funduszu private equity zarządzanego przez Enterprise Investors, oraz trzej założyciele operatora. Fundusz sprzedaje 76 proc. akcji kupionych w 2015 r. za 21 mln euro. Założyciele sprzedają po 8 proc. akcji każdy.

Jak stwierdzono w komunikacie „transakcja wspiera realizację strategii spółki skoncentrowanej na technologii mobilnej zakładającej rozwój efektywnej sieci bezprzewodowej o wysokiej przepustowości. Biorąc pod uwagę planowane wdrożenie standardu 5G niezbędna jest ewolucja sieci transmisyjnej do stacji bazowych Play w miastach do technologii opartej o wydajną łączność światłowodową, a sieć światłowodowa 3S w znaczącym stopniu pokrywa się z siecią stacji bazowych Play”.

Jak twierdzi Play Communications, przejęcie Grupy 3S będzie wspierać realizację strategii skoncentrowanej na technologii mobilnej Play w następującym zakresie:

  •  umożliwi natychmiastowe podłączenie istniejących i planowanych stacji bazowych Play do sieci światłowodowej Grupy 3S oraz pozwoli zdobyć kompetencje w zakresie dalszej rozbudowy ogólnokrajowej sieci światłowodowej na potrzeby przyszłego wzrostu transmisji danych w technologii 5G i w odpowiedzi na rosnące wymagania dotyczące jakości usług sieci mobilnych,
  • zapewni kontrolę w długim okresie kosztów usług transmisji do stacji bazowych oraz kolokacji Play dzięki własnej sieci światłowodowej i infrastrukturze data center, zabezpieczając spółkę przed ryzykiem cenowym i ograniczonej dostępności usług w wyniku stopniowej konsolidacji dostawców usług transmisji danych,
  • wzmocni niezależność sieci i relacje Play z innymi dostawcami transmisji, otwierając możliwości dla przyszłych partnerstw,
  • poszerzy ofertę Play dla klientów biznesowych i w zakresie usług hurtowych,
  • zapewni źródło rentownych i szybko rosnących przychodów, które będą wspierać dalszy rozwój Play.

Sieć światłowodowa 3S ma ok. 3800 km długości i zlokalizowana jest przede wszystkim w województwie śląskim, a także w województwach: dolnośląskim, opolskim, małopolskim i podkarpackim. Ponadto spółka jest też właścicielem sześciu data center o łącznej powierzchni 4000 m²  zlokalizowanych w Warszawie, Katowicach, Krakowie i Bytomiu.

W skład przejmowanej przez P4 grupy 3S poza spółką matką wchodzą 3S Data Center, 3S Fibertech oraz 3S BOX.

Strony transakcji podają, że w 2018 r. grupa miała 88 mln zł przychodów i 32 mln zł EBITDA. Natomiast według sprawozdania, jakie opublikowało 3S przychody całej grupy w ub.r. wyniosły 103 mln zł. Z prezentacji P4 wynika, że ok. 70 proc. grupy 3S pochodzi z usług telekomunikacyjnych, a reszta z usług data center. Przychody telekomunikacyjne w latach 2016-2018 rosły średnio rocznie o 10 proc., zaś z centrów danych o 32 proc.

P4 jest dużym klientem 3S, od którego dzierżawi łącza do lokalizacji swojej sieci mobilnej. To bez wątpienia wpłynęło na poziom ceny, jaką mobilny operator był gotów zaoferować w ramach negocjacji cenowych.

Z prezentacji związanej z transakcją wynika, że P4 w końcu tego roku chce mieć 8 tys. własnych stacji bazowych, czyli o niemal 1000 więcej niż w końcu 2018 r. Także w 2020 roku ma przybyć w sieci operatora 1000 BTS. P4 oczekuje, że w sieci własnej obsłuży 96 proc. transmisji danych ze smartfonów klientów (w ub.r. - 94 proc.), a w 2020 r.  97 proc.

wsp. ł.d.