REKLAMA

P4 renegocjował kredyt

P4, operator sieci Play renegocjował umowę kredytów uprzywilejowanych i w efekcie ma większą elastyczność spłaty długu i niższe jego oprocentowanie.

P4 w marcu 2017 r. podpisało z grupą instytucji finansowych umowę kredytową o łącznej wartości 7 mld zł. Umowa składała się z trzech linii kredytowych o wartości odpowiednio 2,5 mld zł, 2,8 mld zł i 1,3 mld zł oraz kredytu rewolwingowego o wartości do 400 mln zł. Pieniądze przeznaczone były na spłatę obligacji. Umowa przewidywała stopniową spłatę linii  o wartości 2,5 mld zł. Raty spłaty płacone miałby być co pół roku począwszy od marca 2018 r.

Jak poinformował Play Communications, właściciel P4, w latach 2019-2021 operator będzie co roku musiało spłacić 346,8 mln zł zadłużenia, a nie – jak było zapisane w umowie z marca 2017 r. – 586,3 mln zł. Spłatę przypadającą na marzec 2022 r. podniesiono z 293,1 mln zł do ponad 1 mld zł.

W przypadku kredytu o wartości 2,8 mld zł spłata ma nastąpić do końca września 2022 r., zaś dla kredytu o wartości 1,3 mld zł do końca marca 2023 r. Kredyt rewolwingowy ma zostać spłacony do marca 2023 r.

Renegocjowana umowa wprowadza także m.in. możliwość dowolnego przypisania przez Play dobrowolnej przedpłaty do dowolnej pożyczki lub raty spłaty umowy, zażądania uwolnienia zabezpieczenia utworzonego w związku z umową (z wyłączeniem gwarancji udzielonych na podstawie umowy), w przypadku gdy poziom skonsolidowanego długu netto do skorygowanego EBITDA jest niższy lub równy 2. Jednocześnie kredytodawcy zagwarantowali sobie, że zabezpieczenie zostanie ponownie ustanowione, gdy dźwignia finansowa powróci powyżej 2.

Obniżone zostało również oprocentowanie kredytów w przypadku, gdy dźwignia finansowa spadnie poniżej 3 oraz wprowadzono dwa dodatkowe progi dźwigni.

Zmodyfikowano także zapisy dotyczące zmiany kontroli. Jak napisano w komunikacie, „jest ona efektywna, gdy jakikolwiek akcjonariusz, z wyłączeniem dwóch aktualnie największych akcjonariuszy, osiągnie ponad  33⅓ proc. udziału w kapitale akcyjnym, przy czym wszelkie ograniczenia dotyczące tych największych akcjonariuszy zostały usunięte”.

Renegocjowana umowa przewiduje również możliwość uruchomienia przez P4 programu emisji niezabezpieczonych obligacji o wartości do 2 mld zł jako części dozwolonego finansowego zadłużenia.