REKLAMA

P4 roluje kredyty bankowe

Aktualizacja 31 marca 00:37

30 marca P4 wykorzystując część środków z zawartej w ubiegłym tygodniu umowy kredytowej spłaciło kredyt zaciągnięty w 2017 r. W zamian zwolnione zostaną zabezpieczenia tego kredytu dokonane m.in. na aktywach.

------

P4, operator sieci Play zroluje zadłużenie z tytułu kredytów bankowych. Kredytodawcami są banki Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Agricole Bank Polska, Raiffeisen Bank International AG oraz Santander Bank Polska.

Zgodnie z umową, P4 dostać ma 3,5 mld zł pięcioletniego kredytu terminowego i 2 mld zł kredytu odnawialnego dostępnego przez trzy lata. Kredyt odnawialny może zostać przedłużony lub zamieniony na kredyt terminowy. Kredyty nie są zabezpieczone.

Zgodnie z umową, pieniądze mogą być wykorzystane na spłatę obecnego zadłużenia P4 oraz na ogólne cele korporacyjne.

Z raportu rocznego P4 wynika, że w końcu 2020 r. spółka miała nieco ponad 3,4 mld zł bankowych kredytów długoterminowych i 116,4 mln zł krótkoterminowych kredytów bankowych objętych zawartą w marcu 2017 r. umową.

Kredyt długoterminowy podzielono na trzy transze w wysokości 1,58 mld zł (transza A), 1,765 mld zł (transza B) i 820 mln zł (transza C). Transza A miała być w półrocznych ratach spłacona – zgodnie ze zmianami w umowie ze stycznia 2019 r. – do marca 2022 r. Transza B miała być spłacona w całości we wrześniu 2022 r., zaś transza C została spłacona w całości w 2020 r. W kwietniu 2020 r. spółka zaciągnęła dodatkową transzę – D – w wysokości 1,2 mld zł. Miała zostać spłacona do kwietnia 2023 r.