REKLAMA

Pandemia przyspiesza wdrażanie mobilnych usług wideo

W 2020 roku liczba mobilnych połączeń wideo w skali globalnej osiągnęła poziom 1,8 miliarda, rosnąc z 1,2 mld w 2019 r., podają analitycy Juniper Research w swoim raporcie Mobile Voice & Video Calling: Operator Strategies, Vendor Opportunities & Market Forecasts 2021-2025. Oznacza to wzrost o 50 proc. w ciągu 12 miesięcy, co wynika ze zwiększenia zapotrzebowania na usługi komunikacji zdalnej w czasie pandemii COVID-19.

Juniper przewiduje, że liczba korzystających z usług mobilnych rozmów wideo będzie nadal rosła, by do 2025 roku osiągnąć 4,5 mld użytkowników, co będzie stanowić 50 proc. globalnych abonentów telefonii komórkowej.

W raporcie Ameryka Północna i Europa są wskazywane jako dwa regiony, w których w ciągu najbliższych czterech lat nastąpi znaczny wzrost korzystania z mobilnych połączeń głosowych i wideo. Przewiduje się, że do 2025 r. ponad 70 proc. abonentów telefonii komórkowej będzie korzystać z rozwiązań do mobilnych połączeń wideo w tych regionach, dzięki dużej liczbie posiadanych smartfonów i dużej dostępności usług połączeń wideo.

Analitycy Juniper przewidują również, że globalna liczba połączeń VoLTE osiągnie 5,5 mld do 2025 r. (wzrost z 3,3 mld w 2021 r.). Ten 60-proc. wzrost w ciągu najbliższych czterech lat przyspieszy rosnąca liczba abonentów usług 5G. Autorzy raportu zalecają, aby zwiększenie poziomu wirtualizacji w sieciach rdzeniowych było traktowane jako priorytet przez operatorów, by mogli sprostać wzrostowi ruchu VoLTE.