AKCJA SPOŁECZNA

Parkiet: w przyszłym tygodniu projekt rozporządzenia PEM-owego

Po długim weekendzie Ministerstwo Zdrowia ma opublikować projekt rozporządzenia ustalającego dopuszczalne w Polsce poziomy promieniowania elektromagnetycznego min. z urządzeń radiotelekomunikacyjnych – informuje dzisiaj Gazeta Giełdy Parkiet.

Projekt rozporządzenia ma zaproponować normy zgodne z zaleceniami ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) – organizacji non-profit zajmującej się badaniem promieniowania elektromagnetycznego, finansowanej głównie przez rząd Niemiec oraz międzynarodową organizację naukową International Radiation Protection Association.

ICNIRP określa, jako bezpieczny poziom gęstości mocy do wartości 10 W/m2. W Polsce obowiązuje norma 0,1 W/m2. Od wielu lat operatorzy sieci komórkowych apelują o zrównanie krajowych norm z zaleceniami ICNIRP, które są stosowane w większości krajów Europy. Lokowanie kolejnych systemów antenowych na wieżach i masztach powoduje bowiem, że łączne wartości gęstości mocy w Polsce zbliżają się do obowiązującej w kraju normy. To zaś oznacza blokadę instalacji nowych systemów telekomunikacyjnych lub konieczność zagęszczania sieci.

Po ostatniej nowelizacji prawa delegacja do określenia norm PEM przeszła z Ministerstwa Ochrony Środowiska do Ministerstwa Zdrowia. Rozporządzenie będzie wydane „w porozumieniu” z Ministerstwem Cyfryzacji.

Jest mało znanym faktem, że aktualnie obowiązujący w sprawie norm PEM akt wykonawczy wygasa z końcem 2019 r. Jeżeli rozporządzenie nie zostanie do tego czasu opublikowane, to teoretycznie od 1 stycznia w Polsce nie będzie żadnych limitów PEM.

Poza samym limitem, istotne jest jak zostaną zdefiniowane obszary, w których ma być stosowany, i w jaki sposób należy dokonywać pomiarów.