REKLAMA

Partnerstwa i standaryzacja odblokują potencjał AI w telekomunikacji

Sztuczna inteligencja (AI) oferuje operatorom telekomunikacyjnym ogromne możliwości transformacji. Jednakże, biorąc pod uwagę nieodłączne ryzyko technologiczne, wczesne, dostępne zastosowania będą w większości ograniczone do działów obsługi klienta, marketingu, sprzedaży i wsparcia sieciowego. Co więcej, firmy telekomunikacyjne stoją przed poważnymi wyzwaniami wdrożeniowymi. To partnerstwa ekosystemowe, a ostatecznie standaryzacja odblokują wartość sztucznej inteligencji w telekomunikacji, piszą analitycy ABI Research w raporcie Defining Telco Strategy for BSS/OSS Artificial Intelligence Transformation.

Chociaż zastosowania AI w sieciach telekomów stworzą wartość, sama technologia i operatorzy nie są (jeszcze) gotowi na taki skok. Natomiast wdrożenia AI w działach obsługi klienta oferują lepszy model komercyjny i klarowniejszy model zwrotu z inwestycji (oszczędność czasu, zmniejszenie liczby pracowników, mniejsza rotacja klientów).

Zastosowania AI w działach obsługi klienta mają największy sens, ale nie oznacza to, że telekomy mogą je łatwo wdrożyć. Firmy telekomunikacyjne mają wysoce izolowane struktury wewnętrzne, znaczne luki w wiedzy i wyzwania związane z danymi, które staną na przeszkodzie skutecznemu wdrażaniu uważa Reece Hayden, starszy analityk w ABI Research

Pierwsi liderzy telko opracowali we współpracy z partnerami solidne strategie związane z wdrożeniami AI. Wśród nich jest operator telekomunikacyjny e& (dawniej Etisalat), który realizuje swoją 3-etapową strategię integracji GenAI z partnerami Netcracker i DataRobot.

Pozostała część rynku znajduje się jednak na bardzo wczesnym etapie wdrożeń i nadal boryka się z poważnymi problemami handlowymi i technicznymi. Większość firm telekomunikacyjnych musi przesądzić, z kim nawiązać współpracę. Trzy kluczowe grupy graczy tworzą mocne propozycje wartości w dziedzinie telekomunikacji. Dostawcy OSS/BSS wdrażają możliwości GenAI w oparciu o swoją bogatą wiedzę specjalistyczną w dziedzinie telekomunikacji, hiperskalerzy polegają na swojej wiedzy eksperckiej w zakresie AI i wiodących na rynku modelach, a liderzy sztucznej inteligencji, tacy jak Anthropic, odgrywają bardziej niszową rolę, próbując zdefiniować swoją ofertę komercyjną dodaje Hayden.

Planowanie, przygotowanie i wdrożenia AI w telekomunikacji powinny już być w toku, a pozyskanie silnych partnerów pomoże przyspieszyć te projekty oraz umożliwi długoterminową transformację operacyjną, przekonuje ABI Research w swoim raporcie. Hiperskalerzy oferują w tym zakresie najlepszą długoterminową ofertę. Dostawcy systemów OSS/BSS niewątpliwie będą konkurować, zwłaszcza jeśli będą nadal rozwijać swoje platformy GenAI. Poza współpracą handlową, kooperacja będzie miała duże znaczenie, ponieważ rozwiąże problemy związane z dostępnością danych w wyspecjalizowanych zastosowaniach. Jednakże współpraca i partnerstwa nie wystarczą, kluczowa będzie również standaryzacja (taka jak określana w ramach 3GPP), zaznaczają analitycy ABI Research.