Passus poszuka środków na rozwój na giełdzie

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dopuścił do obrotu na rynku NewConnect akcje spółki Passus, producenta i integratora specjalistycznych rozwiązań do poprawy bezpieczeństwa i wydajności sieci teleinformatycznych. Data debiutu giełdowego jest planowana na 17 lipca 2018 r.

Passus, przy pomocy autoryzowanego doradcy INC SA, wprowadzi do obrotu na rynku NewConnect 71 400 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 63 400 akcji zwykłych na okaziciela serii D, a także 248 300 akcji zwykłych na okaziciela serii F. Wartość nominalna każdej akcji ze wszystkich trzech serii to 10 gorszy każda.

Na początku stycznia br., w ramach przeprowadzonej za pośrednictwem INC SA subskrypcji, przydzielono inwestorom 248 300 akcji serii F po 5,07 zł za akcję.

– Środki pozyskane z emisji akcji serii F w kwocie 1,259 mln zł chcemy przeznaczyć na rozwój rozwiązania AppStresser, które umożliwia automatyczne prowadzenie testów wydajności aplikacji w oparciu o rzeczywisty ruch sieciowy. Na rozwój tego projektu pozyskaliśmy wcześniej dotację z UE. Chcemy także rozwijać naszą ofertę przez budowę grupy kapitałowej. W naszych rozwiązaniach planujemy wykorzystać uczenie maszynowe do analizy ruchu sieciowego. To innowacyjne podejście otworzy nowe możliwości wykrywania zdarzeń oraz znacznie ułatwi codzienną pracę użytkownikom systemu – mówi Tadeusz Dudek, prezes Passusa.

Jedną ze spółek z grupy kapitałowej Passus jest Chaos Gears, która specjalizuje w realizacji projektów z wykorzystaniem chmury publicznej dla dużych firm i instytucji, a także start-upów. Firma buduję swoją ofertę z wykorzystaniem technologii Amazon Web Services (AWS).

Z usług Passus korzystają m.in. operatorzy telekomunikacyjni, tacy jak: Orange, T-Mobile czy Netia.