REKLAMA

[Aktualizacja] Paweł Karnowski wychodzi z City-Net

Aktualizacja 28.03.2023 14:56

Dopiero w marcowym wydaniu Monitora Sądowego z tego roku City-Net poinformowało, że (dopiero) we wrześniu 2022 r. podjęta została uchwała zgromadzenia wspólników o umorzeniu akcji należących do Pawła Karnowskiego. Przypomnijmy, że cała operacja umorzenia trwa od 2020 r. Obecnie wierzyciele spółki mają 3 miesiące na ewentualne zgłoszenie sprzeciwu do planu obniżenia kapitału.

---

W aktach Krajowego Rejestru Sądowego zanotowane zostały planowane zmiany udziałowców spółki City-Net – operatora kablowego działającego w rejonie Poznania. Zgodnie z uchwałą wspólników obniżony zostanie kapitał zakładowy z kwoty 9,865 mln zł do kwoty 260 tys. zł. Obniżenie dokonane zostanie poprzez umorzenie 19 210 udziałów spółki należące do jej współzałożyciela Pawła Karnowskiego.

Umorzenie dokonane ma zostać (lub już zostało) w drodze tzw. dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem. Uchwałę w tej sprawie zgromadzenie wspólników przyjęło jeszcze w 2020 r. (niewykluczone, że zostało ono potem zmienione na obniżenie o niższej wartości i bez wynagrodzenia ponieważ taka operacja została przeprowadzona w 2020 r.). Uchwała stanowiła wówczas, że wynagrodzenie wyniesie tyle, ile cena nominalna umarzanych udziałów, tj. 9,6 mln zł.

Po umorzeniu kapitał City-Net będzie się dzielił na ok. 520 udziałów (na Pawła Karnowskiego przypadało do tej pory 97,4 proc. udziałów). KRS nie ujawnia udziałowców poniżej 10 proc. ale prawdopodobne, że po operacji umorzenia w rolę udziałowca wejdzie powiązana spółka East and West, w której Paweł Karnowski ma dominujące udziały.

City-Net jest powiązany kapitałowo i osobowo z innymi jeszcze operatorami: TVK Gawex z Bydgoszczy, East and West czy Citivi. Spółka powstała w 2002 r. z udziałem osób powiązanych z siecią kablową Inea, ale pośród udziałowców trwał wieloletni spór zakończony dopiero w 2019 r.