PB: Czy PCSS ustawiło przetarg dla Huawei?

W gigantycznym przetargu na dostawę serwerów ogłoszonym przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) wykonawcy zarzucają zamawiającemu preferowanie Huawei – pisze Puls Biznesu.

Jego wartość szacowana jest na 80-100 mln zł. Przetarg dotyczy dostawy klastra obliczeniowego i systemu składowania danych wraz z systemem chłodzenia. Termin składania ofert został wyznaczony na 31 stycznia. Teoretyczne to przetarg otwarty, ale zainteresowani nim wykonawcy zgodnie twierdzą, że preferuje jednego dostawcę technologii, czyli Huawei. Mówią gazecie, że żaden polski dostawca nie jest w stanie spełnić wymogów startu w przetargu, a do tego parametry techniczne preferują Huawei. Np. mimo początkowego zainteresowania HP i Lenovo zdecydowały, że nie przystąpią do przetargu.

Te uwagi znalazły odzwierciedlenie w odwołaniach do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Z uwagi na termin publikacji ogłoszenia (26 grudnia 2018 r.) i objętość dokumentacji do KIO trafiły tylko dwa przygotowane w pośpiechu odwołania. PCSS nie ma sobie też nic do zarzucenia, jeśli chodzi o datę publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

PCSS to jedno z polskich centrów komputerów dużej mocy. Zarządza m.in. siecią PIONIER, która łączy wszystkie uczelnie i instytuty badawcze. Dostarcza także infrastrukturę obliczeniową oraz zaawansowane usługi związane z przetwarzaniem danych czy udostępnianiem systemów archiwizacji o dużych pojemnościach.

PCSS już od jakiegoś czasu współpracuje z chińskim producentem. Przed kilkoma laty zakupiło już sprzęt tej marki. W 2015 r. powstało Centrum Innowacji PCSS-Huawei. Zostało powołane na mocy porozumienia podpisanego w listopadzie 2015 roku w Szanghaju w trakcie Polsko-Chińskiego Forum Gospodarczego.

Więcej w: Uczelnie lubią Huawei (dostęp płatny)