REKLAMA

PB: Poczta Polska chce budować e-państwo

Listonosze będą budować e-państwo. W środę Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podpisały „porozumienie o strategicznej współpracy w obszarze cyfryzacji państwa” z Pocztą Polską. Państwowy operator, w dużej mierze za pomocą działającej od trzech lat platformy elektronicznej Envelo, ma włączyć się w budowanie usług e-administracji i przyspieszyć obieg urzędowej korespondencji – pisze Puls Biznesu.

Z Envelo do tej pory korzystali głównie klienci biznesowi, ale wkrótce ma się ono stać podstawowym kanałem kontaktu między państwem a obywatelem. Poczta zapewnia, że system – dziś zdolny do obsługi około 1 mln przesyłek dziennie – jest łatwo skalowalny i bezpieczny.

Envelo będzie mogło być wykorzystywane np. do błyskawicznego dostarczania urzędowej korespondencji. Listonosze, docierający do wszystkich miejscowości w kraju, mają pomagać m.in. w uzyskaniu urzędowego profilu zaufanego, kluczowego przy korzystaniu z wielu już działających usług e-administracji. Przydadzą im się do tego tablety – na podstawie podpisanej niedawno umowy z T-Mobile do Poczty ma trafić około 20 tys. takich urządzeń.

Więcej w: Poczta rozwija cyfrowy front (dostęp płatny)