PB: Sieć Łączności Rządowej powstaje nieśpiesznie

Do końca roku ma zostać przyjęta ustawa o Sieci Łączności Rządowej. Będzie to pierwszy akt prawny regulujący jej funkcjonowanie – informuje Puls Biznesu.

W listopadzie 2017 r. projekt ustawy o Sieci Łączności Rządowej (SŁR) został wpisany do planu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Sieć ta wykorzystywana jest przez organy i jednostki organizacyjne podległe MSWiA oraz jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, m.in. na potrzeby Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Senatu RP oraz administracji rządowej.

Obecnie znajduje się na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych, po ich zakończeniu zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych. Jak informuje biuro prasowe MSWiA, ustawa ma zostać uchwalona w 2018 r. Na razie niewiele wiadomo o szczegółach nowego rozwiązania.

Kierunki modernizacji i dalszego rozwoju SŁR zostały opisane w dokumencie niejawnym „Koncepcja Sieci Łączności Rządowej”. W zakresie realizacji w tym roku raczej nie będzie się zbyt wiele działo. „Zaplanowano przede wszystkim analizę uwarunkowań techniczno-organizacyjnych umożliwiających migrację sieci do nowych rozwiązań technologicznych, a także zakup małonumerowych central telefonicznych wraz z oprogramowaniem i licencjami oraz telefonami systemowymi do tych central” – informuje gazetę biuro prasowe MSWiA, które będzie dysponentem tej sieci. 

Więcej w: MSWiA pracuje nad łącznością dla służb (dostęp płatny)

REKLAMA