REKLAMA

PE przyjął rezolucję w sprawie bezpieczeństwa sieci 5G

Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wezwano do podjęcia działań na szczeblu Unii Europejskiej w sprawie zagrożeń dla bezpieczeństwa, związanych z rosnącą obecnością chińskiego sprzętu i rozwiązań technologicznych.

W rezolucji posłowie wyrazili głębokie zaniepokojenie informacjami, że chiński sprzęt i rozwiązania dla sieci 5G mogą mieć wbudowane tzw. tylne drzwi (backdoors), które umożliwiłyby zarówno producentom, jak i chińskim władzom nieuprawniony dostęp do prywatnych i osobistych danych, jak i do unijnych systemów telekomunikacyjnych.

Posłowie obawiają się również, że sprzedawcy sprzętu z krajów trzecich mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa UE ze względu na przepisy prawa kraju pochodzenia zobowiązujące wszystkie przedsiębiorstwa do współpracy z państwem w zakresie ochrony bardzo szeroko zdefiniowanego bezpieczeństwa narodowego, w tym poza ich własnym krajem.

Posłowie do PE wzywają Komisję i państwa członkowskie do przygotowania wskazówek, jak radzić sobie z zagrożeniami cybernetycznymi i podatnością na ataki cybernetyczne przy zakupie sprzętu 5G, na przykład poprzez dywersyfikację sprzętu od różnych dostawców, wprowadzenie wieloetapowych procesów zamówień publicznych oraz ustanowienie strategii mającej na celu zmniejszenie uzależnienia Europy od zagranicznych technologii bezpieczeństwa cybernetycznego.

Wzywają również Komisję, by upoważniła unijną Agencję Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (ENISA) do pracy nad systemem certyfikacji gwarantującym, że 5G w UE spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa.

REKLAMA