Petrus jako 8. operator może budować na toruńskim osiedlu

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował decyzję ustalającą warunki dostępu sieci TVK Petrus z Chojnic do nieruchomości i ponad 90 budynków w Toruniu, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik”, w celu świadczenie usług  telekomunikacyjnych.

W ramach dostępu Petrus będzie miał prawo: wykonać tam okablowania z kabli koncentrycznych oraz przyłącza telekomunikacyjne do budynków, a potem utrzymywać, eksploatować, konserwować, remontować i usuwać awarie instalacji oraz przyłączy telekomunikacyjnych.

PARTNEREM KANAŁU JEST UPC POLSKA

Toruńska kablówka do świadczenia usług zamierza wykorzystywać kable koncentryczne, co okazało się w tym przypadku atutem.

UKE nie przychylił się bowiem do postulatu spółdzielni, aby  zobowiązać  operatora do wykorzystania istniejących instalacji telekomunikacyjnych innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych. A tych w budynkach zarządzanych przez spółdzielnię „Kopernik” nie brakuje.

Jest tam Orange Polska, które wykorzystuje instalacje miedziane i światłowodowe. Podobną infrastrukturą dysponują TK Telkom, T-Mobile Polska i Netia (choć ta ostatnia jest w trakcie modernizacji instalacji do światłowodu). Poza tym usługi świadczy tam ETH Sieci Komputerowe, które  wykorzystuje do tego światłowodowe instalacje telekomunikacyjne w technologii PON oraz ETH. Obecna jest też Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, która świadczy usługi za pomocą instalacji HFC, jednak „ze względu na topologię instalacji budynkowych, TVK MSM nie ma możliwości udostępniania sieci operatorom trzecim, w sposób umożliwiający uruchomienie usług u ewentualnie pozyskanych przez nich abonentów, przy zapewnieniu świadczenia usług abonentom związanym z TVK MSM”. Obecna jest też Multimedia Polska, która wykorzystuje okablowanie koncentryczne i w niektórych budynkach istnieje możliwość ich wykorzystania. Jednak Petrus w zmodyfikowanym wniosku wyłączył te adresy z postępowania przed UKE.

Urząd w tej sytuacji ustalił, że wszystkie budynki toruńskiej spółdzielni wyposażone są w infrastrukturę wykonaną w technologii miedzianej, światłowodowej. Jednak instalacje telekomunikacyjne budynków wykorzystujące kable miedziane parowe i kable światłowodowe nie mogą być wykorzystane przez Petrus ze względu na określoną przez operatora technologię świadczenia usług, który zamierza wykorzystywać kable koncentryczne. Transmisję przy użyciu takich kabli umożliwiają co prawda instalacje należące do MSM, ta jednak nie ma możliwości udostępniania sieci operatorom trzecim,  gdyż uniemożliwiałoby jej to świadczenie pełnego zakresu usług telekomunikacyjnych.

Z tych powodów, jak uznał UKE, żadna z instalacji telekomunikacyjnych, w które wyposażone są budynki, nie pozwoli Petrusowi  na świadczenie usług zgodnie z jego zapotrzebowaniem. Urząd zaniechał zatem szczegółowego rozważenia przystosowania tych instalacji do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s uznając, że poczynione w tym zakresie dalsze ustalenia nie zmienią oceny w zakresie istnienia faktycznych podstaw do przyznania operatorowi wnioskowanego dostępu. Niezależnie bowiem od tego, jaką przepustowość osiągałyby instalacje telekomunikacyjne dostępne w budynkach, nie odpowiadałyby one zapotrzebowaniu operatora.

Reasumując,  UKE stwierdził, że: na spółdzielni spoczywa obowiązek zapewnienia operatorowi dostępu polegającego na umożliwieniu wykonania instalacji telekomunikacyjnych budynków wykorzystujących kable koncentryczne (technologia HFC) jako medium transmisyjne.