PGE skorzysta z usług M2M Polkomtela

PGE Dystrybucja SA Oddział Skarżysko-Kamienna w przetargu na dostawę kart SIM i świadczenie usługi transmisji danych M2M w sieci komórkowej wybrał ofertę Polkomtela - 5 273 808,00 zł netto (tyle samo wyniosła całkowita końcowa wartość umowy).

T-Mobile, drugi operator uczestniczący w przetargu, złożył ofertę cenową minimalnie wyższą (5 274 000 zł netto). Jedynym kryterium branym pod uwagę przy ocenie ofert była cena.

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie przez okres 8 lat na potrzeby PGE Dystrybucja usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w zakresie pakietowej transmisji danych wraz z dostawą aktywnych i odpowiednio skonfigurowanych kart USIM zapewniających realizację usług transmisji danych w technologii 2G/3G/LTE.