REKLAMA

PGE zakupi 400 tys. kart USIM-M2M oraz usługi M2M

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna ogłosiła rozpoczęcie przetargu na dostawę kart SIM i świadczenie usługi transmisji danych M2M w sieci komórkowej. Szacowana na podstawie wadium wartość zamówienia wynosi 6,6 mln zł.

Jedynym kryterium branym pod uwagę przy ocenie ofert będzie cena.

W ramach zamówienia mają zostać zapewnione usługi dwukierunkowej transmisji danych APN-M2M w dwóch głównych obszarach biznesowych: smart metering (zdalne odczyty, parametryzacja i sterowanie licznikami energii elektrycznej) oraz smart grid (sterowanie siecią energetyczną z aplikacji Scadowych).

Zamówienie obejmuje:

  • dostawę i aktywację 400 tys. sztuk kart USIM-M2M,
  • uruchomienie i utrzymanie dwóch łączy telekomunikacyjnych dla podsieci APN (Access Point Name),
  • uruchomienie i utrzymanie usługi transmisji danych w prywatnym APN-ie (maksymalnie 12 APN-y).

Termin składania ofert wyznaczono na 28 września 2023 r. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 220 tys. zł.