REKLAMA

PGE zamawia karty SIM i usługi M2M

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna ogłosiła rozpoczęcie procedury przetargowej na dostawę kart SIM i świadczenie przez okres 8 lat usługi transmisji danych M2M w sieci komórkowej. Szacowana na podstawie wadium wartość zamówienia wynosi 6,6 mln zł.

Jedynym kryterium branym pod uwagę przy ocenie ofert będzie cena.

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie na potrzeby PGE Dystrybucja usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w zakresie pakietowej transmisji danych wraz z dostawą aktywnych i odpowiednio skonfigurowanych kart USIM zapewniających realizację usług transmisji danych w technologii 2G/3G/LTE.

Termin składania ofert wyznaczono na 7 lipca 2022 r. Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 220 tys. zł.