REKLAMA

PIKE przeciw zwiększonej opłacie na PISF

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej zrzeszająca głównie podmioty z sektora telewizji kablowej wystosowała list do premiera i ministra kultury, w którym apeluje o wycofanie z tzw. Tarczy Antykryzysowej 3.0 zapisów podwajających daninę na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (sprawę opisywaliśmy już wcześniej w kanale TV Trend).

PIKE kwestionuje zasadność dotowania jednej grupy podmiotów kosztem drugiej, utrzymując, że związany z epidemią kryzys doskwiera wszystkim.

Co ważniejsze, PIKE kwestionuje sposób zarządzania środkami finansowymi przez PISF, przypominając, że był on przedmiotem uwag ze strony Najwyższej Izby Kontroli.

– Rada PISF negatywnie zaopiniowała roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Instytutu za 2017 i 2018 rok. Dyrektor Instytutu odmawia natomiast udostępnienia wyników audytu prawnego i finansowego, mimo wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który to nakazuje – pisze ponadto w swoim liście PIKE.

Dodatkowa opłata na PISF została przyjęta nowelizacją ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Tarcza Antykryzysowa 3.0). Akt ten został przyjęty przez Sejm i znajduje się obecnie w pracach Senatu.

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych będzie debatować nad nim (drugie czytanie) jutro.

List PIKE do premiera i ministra kultury