REKLAMA

Piotr Majchrzak żegna się Hyperionem

Hyperion poinformował, że 10 stycznia do spółki wpłynęła rezygnacja Piotra Majchrzaka z pełnienia funkcji prezesa zarządu. Piotr Majchrzak nie podał w niej przyczyn tej decyzji.

W efekcie obecnie w skład zarządu Hyperiona wchodzi dwóch wiceprezesów: Monika Mórawska i Beata Odżga-Szypulska.

W ostatnich trzech latach Hyperion pod kierownictwem Piotra Majchrzaka, który wcześnie j był m.in prezesem MNI, skupiał się projekcie Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej, który miał być kluczowy dla przyszłości spółki.

Jednak uruchomienie usług w sieci regionalnej na Małopolsce opóźnia się. W listopadzie ub. roku Hyperion informował, że MSS (spółka zależna Hyperionu) planuje rozpocząć świadczenie usług na przełomie 1. i 2. kwartału 2017 r., a celem zarządu jest „osiągnięcie stabilizacji finansowej MSS poprzez bieżące pokrycie kosztów funkcjonowania spółki z przychodów osiąganych z eksploatacji sieci”. Spółka ciągle nie rozliczyła też inwestycji z podwykonawcami a województwo zmniejszyło jej poziom dotacji.

Hyperion zapowiadał wówczas też, że zamierza wystartować w kolejnych konkursach 1.1 POPC na dofinansowanie budowy sieci szerokopasmowych.