REKLAMA

Płace w Cisco Poland przekroczyły pół miliarda

Cisco Systems Poland opublikowało wyniki za rok finansowy zakończony w lipcu 2023 r. Z racji nietypowego okresu raportowego, to jedna z pierwszych możliwości zapoznania się z kondycją rynku teleinformatycznego w ubiegłym roku.

Cisco Systems Poland czerpie przychody ze wsparcia sprzedaży produktów i usług Cisco oraz z usług na rzecz całej grupy („Podstawowym przedmiotem działalności (…) jest wsparcie procesu sprzedaży oraz świadczenie ogólnych usług administracyjnych. (…) Centrum Wsparcia Cisco świadczy usługi, których odbiorcami są podmioty należące do Grupy (…) z obszaru Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz obecni i przyszli użytkownicy sprzętu technicznego Cisco”). 100 proc. przychodów spółki pochodzi z rozliczeń z podmiotami powiązanymi.

W ubiegłym roku spółka zanotowała 985 mln zł przychodów (+22 proc.) i 65 mln zł zysku netto (+13,5 proc.). Jeszcze szybciej, niż przychody rosły koszty działalności operacyjnej, przede wszystkim z uwagi na nominalny wzrost kosztów pracy. Wartość wynagrodzeń w Cisco Systems Poland wyniosła w ub.r. finansowym 576 mln zł i były o 124 mln zł wyższe niż rok wcześniej. Całkowite koszty pracy w spółce (z ubezpieczeniami społecznymi) wyniosły 701 mln zł. W grudniu 2023 (czyli w okresie przygotowania raportu) w Cisco Systems Polska pracowało 2 113 osób. Średnioroczne zatrudnienie wzrosło o 7,5 proc.

– Dalszy wzrost przychodów spółki zależny będzie od poszerzania oferty w Centrum Usług Wspólnych oraz IT Centrum w Krakowie – podaje zarząd spółki plany na bieżący rok.

Sprawozdanie finansowe z notami objaśniającymi i sprawozdanie z działalności Cisco Systems Polska za okres 08.2022-07.2023 (ZIP)