REKLAMA

Plan Morawieckiego: wsparcie MŚP i bariery inwestycyjne w centrum uwagi

Ministerstwo Rozwoju opublikowało do konsultacji społecznych Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – sztandarowy program społeczno-ekonomiczny obecnego rządu, który ma określić kierunki i zdynamizować rozwój kraju w perspektywie do 2030 r. Niezbyt dużo, ale można znaleźć w nim również plany odnośnie rynku telekomunikacyjnego.

Plan Morawieckiego zakłada, że nowoczesne sieci teleinformatyczne – zarówno stacjonarne, jak i mobilne – są jednym z nerwów konkurencyjnej i nowoczesnej gospodarki, zatem celem jest wsparcie ich rozwoju – w szczególności zasięgu sieci na obszarach wiejskich. Plan zapowiada zatem kontynuację walki z barierami inwestycyjnymi poprzez dalsze nowelizowanie megaustawy oraz innych ustaw, które regulują procesy inwestycyjne w Polsce. Wzmiankowana jest konieczność obniżenia opłat za zajęcie pasa dróg zarządzanych przez samorządy.

Drugi podkreślony podpunkt działań, to wsparcie małych i średnich podmiotów budujących infrastrukturę, między innymi poprzez zapewnienie im instrumentów do finansowania inwestycji.

Plan przyjmuje, jako jedno ze swoich założeń bazowych cele Agendy Cyfrowej, tj. zasięg sieci 30 Mb/s dla każdego Polaka w roku 2020 i 50 proc. subskrypcji usług 100+ Mb/s w tym samym czasie.

Wspomina się nawet tak specyficzne zagadnienie, jak przejście w zarządzaniu ruchem IP na adresację IPv6.

Warto mieć na uwadze te założeń, jednocześnie pamiętając, że dokumenty tak ogólnego charakteru w umiarkowany sposób przekładają się na konkretne decyzje zarządcze, czy proces legislacyjny. Ponadto, zarys planu pisany był przez wiele miesięcy, więc nie wszystkie założenia muszą być aktualne. I wreszcie, czytamy obecnie dopiero wstępną wersję tego planu.