REKLAMA

Platforma UKE podpowie, gdzie budować sieci

Gminy Szklarska Poręba, Olsztyn i Kosakowo w woj. pomorskim, to obecnie jedne z najbardziej atrakcyjnych terenów do inwestycji telekomunikacyjnych – wynika z analiz Urzędu Komunikacji Elektronicznej wykonanej na nowej platformie inTELi, którą utworzyła firma inProjects w ramach programu Gov Tech Polska „Aktywuj pomysły!

W ramach programu, UKE ogłosił projekt powszechnie dostępnej platformy prezentującej atrakcyjność inwestycyjną, przede wszystkim w zakresie obszarów pozbawionych infrastruktury NGA.

Tak powstała platforma inTELi współfinansowana ze środków POPC. Wylicza ona ogólny indeks atrakcyjności obszaru na podstawie około 20 wskaźników składowych i przypisanych do nich wag, m.in.:

  • liczba punktów adresowych leżących w obszarze analizy, nieposiadających dostępu do szerokopasmowego internetu,
  • liczba gospodarstw domowych i punktów adresowych na obszarze analizy,
  • liczba działających operatorów,
  • dane geograficzne obszaru,
  • zgłoszony do UKE popyt na łącza szerokopasmowe,
  • średni dla danej gminy dochód na osobę, wyrażony procentem średniego dochodu na osobę w kraju,
  • dane o istniejącej infrastrukturze telekomunikacyjnej.

Dane zasilające platformę pochodzą z systemu SIIS UKE, GUS, czy GUGiK.

Platforma ma umożliwiać operatorom wstępną oceną stopnia trudności budowy sieci w danym terenie, a także ocenę potencjału pozyskiwania różnego typu klientów w planowanym zasięgu, a co za tym idzie zoptymalizować proces podejmowania decyzji dotyczących rozpoczęcia inwestycji.