Play ma opcję kupna Virgin Mobile Polska

P4, operator sieci komórkowej Play ma opcję kupna w 2020 r. wszystkich udziałów Virgin Mobile Polska, wirtualnego operatora działającego w sieci Play. Wycena VMP zależeć będzie od jego skorygowanych rocznych przychodów.

P4 15 stycznia zawarło umowy zarówno z VMP, jak i z jego udziałowcami – Dirlango Trading & Investments Limited i VMCEE B.V. – oraz wiodącymi inwestorami – Vegueros Coöperatief (spółka należąca w całości do Delta Partners Emerging Markets TMT Growth Fund II), Farledico Investments Limited (spółka należąca w całości do Łukasza Wejcherta) i Kai-Uwe Ricke.

Umowy poza opcją kupna VMP określają także warunki przyszłej współpracy P4 i VMP, a ta zakłada, że minimalne gwarantowane wpływy Play od VMP w latach 2018-2020 sięgną łącznie 84 mln zł.

Według przedstawionych w komunikacie Play Communications informacji, VMP w końcu 2016 r. miało 412 tys. klientów. Przypomnijmy, że w 2016 r. VMP miał 82,5 mln zł przychodów (wzrost o 119 proc. w porównaniu z 2015 r.), 24,3 mln zł straty na poziomie EBITDA i 31 mln zł straty netto. Narastająca strata netto wynosiła 110 mln zł.

Według naszych informacji, w ubiegłym roku VMP intensywnie negocjował możliwość zmiany operatora-hosta, lub nawet sprzedaż przedsiębiorstwa innemu niż Play partnerowi. Umowa z P4 stabilizuje współpracę partnerów na najbliższe lata.

wsp. Łukasz Dec