REKLAMA

Play nie powinien mieć kłopotów z budową kolejnego masztu w Rybniku

Sieć Play blisko 10 lat walczyła o postawienie masztu komórkowego w rybnickiej dzielnicy Ochojec. O wiele szybciej powinno pójść operatorowi postawienie kolejnego masztu w Rybniku przy ul Jaśminowej, choć – jak relacjonuje lokalny serwis rybnik.com.pl – inwestycja ta wzbudziła zaniepokojenie jednego z mieszkańców, który poprosił o interwencję. 

Serwis postanowił wyjaśnić sprawę w Urzędzie Miasta. Tam uzyskał informację, że w listopadzie 2020 r. zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Play przy ul. Jaśminowej. Działka znajduje się w terenach rolnych, dla których ustalono przeznaczenie dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

Partnerem działu jest:

Magistrat podkreśla, że przeznaczenie terenu na cele zabudowy wielorodzinnej, rolnicze, leśne, usługowe lub produkcyjne nie jest sprzeczne z lokalizacją inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, a przeznaczenie terenu na cele zabudowy jednorodzinnej nie jest sprzeczne z lokalizacją infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu na środowisko. Z tego też powodu urząd nie miał podstaw do odmowy wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Przepisy prawa nie przewidują zaś prowadzenia konsultacji społecznych w ramach udzielania decyzji o pozwoleniu na budowę.