REKLAMA

Play: ograniczenie Huawei w 5G będzie nas kosztować maksymalnie 0,9 mld zł

Sieć Play przedstawiła szacunkowy wpływ przewidywanych ograniczeń dla Huawei we wdrażaniu usług 5G. Według nich, maksymalny zakres ograniczeń w perspektywie 7-letniej pociągnie za sobą dodatkowe łączne inwestycje w wysokości około 0,9 mld zł, czyli znacznie poniżej krążących ostatnio spekulacji medialnych.

Haitong Bankniedawnym raporcie szacował te koszty dla Playa na poziomie 1,3-1,5 mld zł.  

Operator zastrzega jednak, że wpływ na koszty może się różnić w zależności od czasu udostępnionego operatorom na wdrożenie niezbędnych zmian w ich sieciach. Play zakłada, na podstawie podobnych przypadków za granicą, że okres ten może wynosić 7 lat.

Play wyjaśnia, że oszacowany maksymalny wpływ na koszty obejmuje wymianę warstwy 4G, przeniesienie sprzętu sieciowego oraz wymianę sprzętu radiowego Huawei 4G i 5G po ich całkowitej amortyzacji.

Operator przypomina, że  obecnie korzysta z usług dwóch dostawców sieci Huawei i Ericssona, a proces wymiany rozpoczął już od wdrożenia niezależnej sieci rdzeniowej dla 5G, która ma zostać zakończona w przyszłym roku i jest objęta obecnym planem inwestycyjnym. Ponadto operator  spodziewa się całkowitego wyłączenia systemów 2G-3G w ciągu najbliższych siedmiu lat i nie przewiduje przyspieszonej amortyzacji jakiegokolwiek sprzętu ani kosztów wymiany wycofywanego z eksploatacji w kolejnych latach sprzętu 2G-3G.

– Pomimo wpływu ewentualnego ograniczenia wykorzystywania sprzętu Huawei, całkowity stosunek gotówkowych nakładów inwestycyjnych do przychodów spółki pozostanie w zakresie porównywalnych wskaźników dla rynku telekomunikacyjnego po zakończeniu przyspieszonej budowy własnej sieci do końca 2021 r. – informuje Play.

REKLAMA