Play pożycza 500 mln zł

P4 pożyczy od Banku Gospodarstwa Krajowego na siedem lat 500 mln zł. Pieniądze pochodzą ze środków finansowanego przez Unię Europejską Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Jak poinformował wchodzący w skład francuskiej grupy Iliad operator sieci Play, pieniądze są przeznaczone na „sfinansowanie inwestycji związanych z budową, rozbudową lub przebudową sieci infrastruktury telekomunikacyjnej Emitenta w Polsce, zapewniającej szerokopasmowy dostęp do internetu, w tym przedsięwzięcia związane z rozwojem technologii mobilnej piątej generacji”.

Planujący zakup UPC Polska operator w komunikacie nie precyzuje na jakiego rodzaju inwestycje zamierza wydać pieniądze.

Partnerem działu jest:

Z unijnych pieniędzy P4 będzie mogło skorzystać do 30 czerwca 2023 r. Spłata pożyczki nastąpi w równych kwartalnych ratach i ma zakończyć się do 20 września 2028 r. Pożyczka jest oprocentowana według stałej stopy procentowej.

Przypomnijmy, że we wrześniu publikowaliśmy informację, że BGK otrzymał i proceduje jeden wniosek na pożyczkę szerokopasmową o wartości co najmniej 50 mln zł. Bank – powołując się na tajemnicę bankową – nie udzielił nam wówczas informacji, kto jest wnioskodawcą, ani jakiej kwoty dotyczył wniosek.

Prawdopodobne, że tą jedną umową BGK ostatecznie wyczerpał całość (bub prawie całość) środków, jakie jeszcze miał do rozdysponowania w ramach Pożyczek Szerokopasmowych. Co by oznaczało, że ostatecznie udało się wykorzystać ok. 60 proc. pierwotnie przewidzianych na pożyczki środków z czego 50 proc. otrzymał Play.