REKLAMA

Play prawie wyszedł z FIBEE

Aktualizacja 16.06 11:50

W KRS (Monitor Sądowy i Gospodarczy 112/2020) uwidocznione zostały operacje podniesienia kapitału, które dały spółce Easyhost wspomniane niżej wielkości udziałów w dwóch spółkach FIBEE. W obu tych podmiotach kapitał został podniesiony poprzez utworzenie po 5 tys. nowych udziałów i podniesienie kapitałów po 250 tys. zł. W obu spółkach podniesione udziały objął Easyhost. Brak wzmianki, aby w operacji udział wziął drugi partner spółki.

---

Z 90 proc. (w chwili założenia) do 99,2 proc. wzrosły udziały spółki Easyhost w FIBEEIV – wehikule inwestycyjnym powołanym przez grupę sieci kablowej Inea do udziału w 3. konkursie 1.1 POPC. Mniejszościowym partnerem wehikułu było również P4, operator sieci Play. Wygląda jednak na to, że spółka pozbywa się udziałów w tym przedsięwzięciu.

– Zakres i charakter współpracy P4 z Grupą Inea w ramach konkursu POPC3 nie uległ zmianie od czasu rozpoczęcia współpracy. Jednocześnie nie planujemy żadnych zmian w tym obszarze w całym okresie trwałości projektu współfinansowanego ze środków przyznanych w konkursie – co prawda informuje P4, cokolwiek jednak enigmatycznie.

Wedle naszych informacji, operator mobilny zachował symboliczne udziały w projekcie na czas jego trwałości, ale założycielskie plany co do współpracy inwestycyjnej nie wypaliły. Na dobrą sprawę spółka nigdy nie poinformowała dokładnie, jakie strategiczne cele zamierza osiągnąć dzięki tej współpracy. Nigdy nie był to projekt, o którym informowałaby w sprawozdaniach giełdowych, co oznacza, że jego wartość była dla Playa niewielka. W międzyczasie spółka nabyła grupę 3S, dzięki czemu zabezpieczyła część infrastruktury optycznej niezbędnej do transmisji z lokacji sieci mobilnej.

W FIBEEI – innym wehikule inwestycyjnym – Easyhost ma nadal 93 proc. Tak przynajmniej wynika z informacji w KRS, które nie muszą być w pełni aktualne.

Pozostała dwa wehikuły – FIBEEII i FIBEIII – nie uzyskały dotacji w POPC3 i znajdują się w trakcie likwidacji.

Grupa Inea – poprzez różne podmioty – jest największym beneficjentem dotacji do budowy sieci z funduszy unijnych w perspektywie finansowej.

REKLAMA