Play trzykrotnie zredukował koszty roamingu krajowego

Jak wynika z półrocznego sprawozdania spółki P4, operator sieci Play, wydał w przeciągu 1. i 2. kwartału 2022 r. 33,3 mln zł na koszty roamingu krajowego. To niemal równo 1/3 kosztów, jakie operator na ten sam cel poniósł w 1. półroczu 2021 r. Bezpośrednią przyczyną tego spadku kosztów jest zakończenie współpracy z jednym z dotychczasowych partnerów.

Warto bowiem zauważyć, że chociaż Play od dawna rozbudowuje własną sieć, to roczne koszty ponoszone na rzecz partnerów roamingowych przez ostatnie 10 lat wcale nie odbiegały znacząco od 2021 r. Play co prawda coraz więcej ruchu zamykał we własnej sieci, ale wolumen (głównie transmisja danych) co roku rósł, a wraz z nim koszty roamingu krajowego.

Poza tym chociaż od 2020 r. Play miał już tylko dwóch partnerów roamingowych, a większość ruchu kierował do sieci Orange, to nadal był zobowiązany do opłat minimalnych na rzecz T-Mobile, co między innymi skumulowało się w 1. półroczu 2018 r. (132 mln zł kosztów).

Umowa z T-Mobile skończyła się jednak w 2021 r. i obecnie Play współpracuje już tylko z Orange, co przełożyło się na znaczący spadek kosztów roamingu krajowego.

Playa łączy z Orange umowa roamingowa na lata 2021-2025, w ramach której jest zobowiązany zapłacić partnerowi minimum 300 mln zł. Poprzednia 4-letnia umowa (2017-2021) zakładała minimalną opłatę 321 mln zł.