Play walczy o maszt w Mielcu

Mieszkańcy osiedla Kusocińskiego i Cyranka w Mielcu zaniepokojeni są sprawą budowy stacji bazowej telefonii komórkowej. W piśmie skierowanym przez przewodniczącą Rady Osiedla Kusocińskiego do mieleckiego magistratu mieszkańcy dopytują o pozwolenie na powstanie nadajnika. Chcą też wiedzieć, czy konieczne jest ustawienie go w tym rejonie.

Jak informują lokalne media w Mielcu, temat budowy masztu przy alei Niepodległości poruszono podczas ostatniej sesji rady miejskiej.

Serwis hej.mielec.pl podaje, że Przewodniczący Rady Miasta odczytał pismo od rady osiedla Kusocińskiego. Mieszkańcy zwrócili  się w nim z prośbą o zajęcie stanowiska w związku z licznymi pytaniami mieszkańców osiedla Kusocińskiego i Cyranka w sprawie budowy nadajnika teleinformatycznego oraz czy zostało już wydane na nie pozwolenie.

– W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców narażonych na promieniowanie nadajnika 5G, proszę o pilną odpowiedź, czy prawdą jest, że przy al. Niepodległości 13 powstanie maszt nadajnika 5G? Proszę również o informację, jaka firma teleinformatyczna będzie korzystała z tego masztu – dopytywali. 

Serwis leliwa.pl cytuje naczelnika Wydziału Urbanistyki w mieleckim magistracie Waldemara Wiącka. Ten informuje, że konsultacje w sprawie powstania nadajnika nie są wymagane zaś zmienione prawo umożliwia powstawanie takich nadajników i takowe pozwolenie spółka P4, operator sieci Play otrzymała.

Maszt ma mieć wysokość do 37 metrów. W ocenie mieszkańców, w miejscu, gdzie zabudowa jest dość niska, to problem. Na działce prawdopodobnie wykonane są już fundamenty pod maszt.