REKLAMA

[Aktualizacja] Play wyjmuje sieć dostępową z Syriona

Aktualizacja 18.04 21:54

Biuro prasowe Play poinformowało nas, że grupa na razie nie planuje przenoszenia ani PT, ani jakichkolwiek aktywów sieciowych tej spółki do innego podmiotu.

---

W Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazała się informacja o podniesieniu kapitału spółki z .o.o. PT, do której wniesione zostały aktywa sieciowe Syriona – śląskiej spółki telekomunikacyjnej, którą Grupa Play przejęła w ubiegłym roku.

Operacja ta dokonana została na bazie uchwalonego w styczniu br. planu podziału przez wydzielenie aktywów z Syriona. Podmiotem przejmującym było PT, które na marginesie było wcześniej spółką zależną Syriona, a potem posłużyło jako wehikuł do transferu aktywów z tej spółki.

– Podział będzie obejmować wydzielenie pionu sieci dostępowej prowadzonej przez Syrion i przeniesienie go na spółkę przejmującą [PT], przy oczekiwaniu, że spółka przejmująca będzie kontynuować działalność w zakresie komercyjnego udostępniania sieci dostępowej operatorom telekomunikacyjnym – uzasadnia podział plan tej operacji. – Przeniesienie obecnej sieci dostępowej Syrion na inny podmiot ma na celu unowocześnienie oraz rozbudowę sieci telekomunikacyjnej w technologii FTTH (fiber-to-the-home) oraz FTTB (fiber-to-the- building) na obszarze lokalizacji tej sieci telekomunikacyjnej tak, aby zapewnić najwyższą jakość oraz komercyjny sukces w perspektywie długoterminowej.

PT ma zatem formalnie pełnić rolę (prawdopodobnie tylko przejściowo.), jaką w Grupie Playa pełni Polski Światłowód Otwarty.

Na potrzeby podziału wartość aktywów sieciowych przejmowanych przez PT wyceniona została na prawie 139 mln zł, a wartość działalności pozostałej w Syrionie na 14 mln zł.

Do tej pory Play przejął trzech lokalnych operatorów telekomunikacyjnych: Syriona, Fibreo oraz Miconet. Brak na razie informacji o wydzielaniu infrastruktury telekomunikacyjnej ze spółek innych, niż Syrion. Razem z Grupą 3S przejęta została natomiast (etapami) spółka SferaNET. Według nieoficjalnych informacji z niej już wydzielona została infrastruktura.

Plan podziału Syriona (ZIP)