REKLAMA

Play kupił częstotliwości do 5G

Play Communications poinformował w komunikacie, że otrzymał od UKE decyzje, na podstawie których od 1 października stanie się podmiotem dysponującym rezerwacją częstotliwości w zakresach 3701-3715 MHz oraz 3715-3729 MHz. Wcześniej dysponentami tych częstotliwości była spółka Softnet Group. Operator kupił częstotliwości od tej spółki, co było podstawą do przydziału rezerwacji. Wartości transakcji nie podano.

Pierwsza z otrzymanych przez Play od prezesa UKE decyzji dotyczy zmiany podmiotu dysponującego rezerwacją częstotliwości w zakresie 3701-3715 MHz dokonaną pierwotnie na rzecz E-internets. Druga decyzja prezesa UKE dotyczy z kolei zmiany podmiotu dysponującego rezerwacją częstotliwości w zakresie 3715-3729 MHz dokonaną pierwotnie na rzecz Polskiej Telefonii Cyfrowej (pierwotni dysponenci wymienili bloki na przylegające).

Na podstawie tych decyzji, od 1 października 2017 roku dysponentem obu rezerwacji w całości przestaje być Softnet Group, a staje się nim P4. Obie rezerwacje zostały wydane na okres do 29 grudnia 2019 r.

Play podje, że częstotliwości zostaną wykorzystane do maksymalizacji dostępnej pojemności i użyteczności dla mobilnego internetu przy wykorzystaniu technologii 4G (są komercyjne systemy LTE na częstotliwości 3,7 GHz) oraz maksymalizacji wykorzystania zasobów częstotliwościowych dla technologii 5G.

– Ponadto refarming tych pasm powinny zapewnić ochronę istniejącego portfela częstotliwości – podkreśla Play.

Analogicznymi zasobami radiowymi na skalę ogólnopolską dysponują dzisiaj poza Playem: T-Mobile i Netia.

wsp. ł.d.