REKLAMA

Play z Ericssonem uruchomią pilotażową sieć 5G w Łodzi

Politechnika Łódzka, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Ericsson, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (ŁSSE) oraz spółka P4 , operator sieci Play podpisały porozumienie w sprawie przystąpienia do pilotażowego programu S5-Akcelerator Technologii 5G, stworzonego przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną.

Prof. Sławomir Wiak, rektor Politechniki Łódzkiej, wyjaśniając cel programu mówił, że uczelnia przygotowała projekt sieci pilotażowej 5G w obrębie kampusu uczelni. Sieć ta ma umożliwić przedsiębiorcom przygotowanie aplikacji dla innowacyjnych usług w dedykowanym środowisku testowym. – Politechnika udostępni nie tylko know-how, ale także unikatową infrastrukturę. Utworzenie Centrum Kompetencji 5G – miejsca, gdzie start-upy będą mogły testować swoje projekty, będzie podstawą rozwijania współpracy z otoczeniem gospodarczym, a także pozwoli zwiększyć atrakcyjność zajęć dydaktycznych – podkreślał Sławomir Wiak.

W ubiegłym roku uczelni przyznano 8 mln zł z budżetu państwa w ramach grantu badawczo-wdrożeniowego na budowę sieci i zakup urządzeń potrzebnych do przetestowania technologii 5G.

W uroczystości podpisania porozumienia wzięła udział m.in Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, która stwierdziła, że rozwój technologii 5G może poprawić produktywność Polski o ok. 1 proc. PKB, co oznacza ok. 4 mld zł, a więc warto w tę technologię inwestować. – Chcielibyśmy, aby Łódź stała się pierwszym miastem operującym w sieci 5G i mamy nadzieję, że za sprawą tego porozumienia to się wydarzy – podkreśliła Jadwiga Emilewicz. Dodała przy tym, że Łódź nie jest jedynym miastem, w którym będą rozwijane tego typu przedsięwzięcia. Kolejne ośrodki także podpisują podobne zobowiązania.

Zgodnie z przyjętą przez rząd strategią rozwoju 5G, do końca 2025 roku siecią 5G mają być objęte wszystkie większe miasta w kraju oraz główne ciągi komunikacyjne. W Łodzi – przy udziale Politechniki Łódzkiej - projekt ma być wdrożony pilotażowo, natomiast ŁSSE chce być pierwszą strefa ekonomiczną na świecie, która zaoferuje tę technologię działającym w jej obrębie firmom.

– Zanim przystąpiliśmy do projektu 5G stworzyliśmy analizę zagrożeń jakie mogą napotkać startupy zajmujące się poszukiwaniem rozwiązań technologicznych opartych o 5G. Jednym z największych było zaangażowanie kapitału w fazę budowy koncepcji i późniejszej realizacji. Dlatego zdecydowaliśmy się zapewnić startupom komfort pracy poprzez dofinansowanie ich działalności projektowej związanej z 5G – móiwi Agnieszka Sygitowicz, wiceprezes ŁSSE.

Prezes ŁSSE, Marek Michalik liczy natomiast, że dzięki technologii 5G Łódzka Strefa Ekonomiczna zyska przewagę konkurencyjną oraz stworzy dodatkową zachętę inwestycyjną dla przedsiębiorców.

Do etapu inkubacji ŁSSE chce zaprosić około 40 startupów. Z nich wyłoni finałową dwudziestkę, która będzie miała za zadanie wdrożyć w życie przygotowane koncepcje. Na każdym etapie startupy będą mogły liczyć na wsparcie eksperckie, mentorskie i finansowe ze środków łódzkiej strefy oraz funduszy unijnych. ŁSSE pozyskała na ten cel około 14 mln zł dofinansowania unijnego. Startupy będą ściśle współpracowały z firmami, dla których będą tworzyli rozwiązania. Wszystko po to, by stworzone technologie oparte o 5G były „uszyte na miarę”.