REKLAMA

Play zabezpieczył usługi instalacji światłowodów

P4, operator sieci Play, kupił udziały w Phobos Group. To firma powiązana z Taurus Group – partnerem technicznym operatora, który buduje i utrzymuje jego sieć HFC i FTTH. Phobos Group zapewnia usługi instalacji szerokopasmowego dostępu w mieszkaniach klientów oraz utrzymanie sieci.

P4 kupił od właścicieli – dwóch osób fizycznych – 51 proc. udziałów. Nie znamy wartości transakcji. W 2022 r. Phobos miał prawie 44 mln zł przychodów oraz 3,5 mln zł zysku na poziomie operacyjnym i netto. Na koniec ubiegłego roku spółka zatrudniała 39 osób.

Do zarządu spółki wszedł Marek Chruściel z Playa.

W 2021 r. Grupa Taurus i firma Netinser przejęły pełnię utrzymania sieci UPC od Ericssona. Po zakupie sieci kablowej przez Playa, w 2023 r., Play zdecydował się kontynuować współpracę tylko z tym pierwszym partnerem.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami objaśniającymi i sprawozdanie z działalności za 2022 r. Phobos Group