Play zaczyna sprzedawać FTTH na sieciach POPC Nexery

Play poinformował, że po zawarciu umowy z Nexerą rozszerza zasięg usług internetu światłowodowego o kolejne lokalizacje, tj. ponad 300 tys. gospodarstw domowych na terenie województw warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego. Współpraca obejmie wszystkie otwarte sieci firmy budowane w ramach inwestycji własnych oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Usługa oferowana jest w trzech wariantach prędkości:

  • do 300 Mb/s od 55 zł miesięcznie;
  • do 600 Mb/s od 65 zł miesięcznie;
  • do 1 Gb/s od 80 zł miesięcznie.

Podana cena zawiera rabat 10 zł za korzystanie z abonamentu głosowego Play, 10 zł za korzystanie z telewizji Play Now TV, 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe.

Dla klientów biznesowych także zostały przygotowane dedykowane oferty:

  • do 300 Mb/s od 50 zł netto miesięcznie;
  • do 600 Mb/s od 60 zł netto miesięcznie;
  • do 1 Gb/s od 70 zł netto miesięcznie.

Podana cena zawiera rabaty za korzystanie z abonamentu głosowego Play oraz zgody marketingowe
i e-fakturę.

Play  zapewnia też router Huawei K562, który klienci otrzymują nieodpłatnie na cały czas trwania umowy. Urządzenie obsługuje WiFi 6, co pozwala na podłączenie 64 urządzeń jednocześnie. Jednorazowa opłata za aktywację usługi wynosi 50 zł.