PMR: rynek mobilnego internetu w Polsce będzie nadal rosnąć

Firma analityczna PMR ocenia wartość rynku internetu mobilnego w Polsce w 2020 r. na 6,2 mld zł, odpowiadając za jedną czwartą całkowitych przychodów operatorów komórkowych. W skali roku oznacza to wzrost o 7 proc. Wzrost liczby użytkowników korzystających z internetu mobilnego w komórce przyspieszył w 2020 r.  i na koniec ubiegłego roku ponad 20 mln Polaków w wieku 15+ korzystało z mobilnej transmisji w smartfonie. PMR mówi więc o hossie internetu mobilnego w Polsce i szacuje, że ten segment rynku telekomunikacyjnego w Polsce w latach 2021-2026 będzie rósł średniorocznie o 4,9 proc.

– Koniunkturę rynku pozytywnie kształtują zarówno trendy ilościowe, jak i rosnącego/stabilnego ARPU z usługi. Kluczowym segmentem rynku budującym jego wartość są usługi „data” w telefonach. Z kolei internet mobilny w modelu dedykowanym, jako kategoria produktowa, traci na znaczeniu z uwagi na rosnącą popularność usług internetu mobilnego w taryfach głosowych dla smartfonów oraz konkurencji ze strony łączy stacjonarnych. Czynnikiem amortyzującym rynek w segmencie dedykowanego dostępu są jednak oferty mobilnego broadbandu w lokalizacji stacjonarnej (dla domu/biura), klasyfikowane jako wprost substytucyjne względem klasycznego broadbandu – czytamy w raporcie.

W ocenie PMR kryzys COVID-19 miał neutralno-pozytywny wpływ na wartość rynku internetu mobilnego w Polsce. Podstawowa działalność telekomów mobilnych pozostaje bowiem relatywnie odporna na skutki pandemii. Ważnym elementem gruntującym pozycję rynku w dobie kryzysu jest jego dojrzałość i silne nasycenie usługami, w tym przede wszystkim transmisją danych, oraz zakorzenienie w usługach abonamentowych, co zapewnia względną stabilność i przewidywalność strumieni przychodów. Warunki pandemiczne do pewnego stopnia przyspieszyły jednak wzrost liczby użytkowników korzystających z internetu w smartfonach oraz umasowiły grupę heavy user’ów, czyli korzystających z internetu codziennie w ramach coraz większej liczby usług cyfrowych (głównie strumieniowanie audio i wideo oraz gry). Miało to pozytywny wydźwięk na wartość rynku ogółem.

Na lata 2021-2026 PMR prognozuje kontynuację trendów wzrostowych na rynku internetu mobilnego w Polsce, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i jakościowym. Na poziomie wolumenu z roku na rok trend wzrostowy będzie jednak malejący. W dużej mierze będzie to pochodną nasycania się rynku i efektu skali, co ogranicza dalszą ekspansję. W związku z tym liczba dostępów mobilnego internetu będzie dążyła do stagnacji. 

W perspektywie sześciu kolejnych lat, według modelu prognostycznego PMR, wartość rynku mobilnego internetu w Polsce będzie rosła średniorocznie o 4,9%. Trendy wzrostowe przypadną głównie na segment „data” w telefonach – efekt realizacji strategii „more-for-more”, rosnącego zużycia danych mobilnych w smartfonach oraz cyklicznej sprzedaży taryf głosowych z dostępem do sieci 5G – prognozuje PMR.

PMR nie spodziewa się jednak skokowego wzrostu przychodów operatorów komórkowych z transmisji danych w związku z rozwojem technologii 5G. Firma analityczna uważa, że w kolejnych latach, po zabiegach marketingowego pozycjonowania, ceny taryf 5G zostaną obniżone. W korelacji ze stopniowym przechodzeniem użytkowników na technologię piątej generacji nie spowoduje to gwałtowanych ruchów na rynku w ujęciu wartościowym. Tak samo w związku z rozwojem sieci 5G PMR nie przewiduje gremialnego ruchu Polaków na łącza mobilne w dostępie „modem/karta + komputer”.

To dlatego, że w tym obszarze będzie miała konkurencję ze strony technologii  światłowodowej. Poza tym PMR stoi na stanowisku, że łączność 5G zrewolucjonizuje polską gospodarkę, a nie rynek konsumencki. Z drugiej strony pewien impakt technologii 5G na ARPU z usługi i wartość rynku jest widoczny w zamarkowanych prognozach.