Po cztery możliwości reshufflingu 900/1800 MHz

Na początku lutego 2018 r. Marek Zagórski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, udzielił odpowiedzi na styczniową interpelację poselską (nr 18499) w sprawie prac Urzędu Komunikacji Elektronicznej, złożoną przez posła Pawła Pudłowskiego (Nowoczesna), przewodniczącego Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

W interpelacji skierowanej do Ministerstwa Cyfryzacji poseł zadał m.in. następujące pytania:

 • Kiedy poznamy harmonogram wprowadzania ewentualnego reshufflingu w pasmach 1800 i 900 MHz i jakie są główne bariery wprowadzenia?
 • Kiedy planowane są aukcje na 5G?

Sprawy nie są nowe, ale ciekawostką dosyć precyzyjne informacje, które w odpowiedzi otrzymał poseł, w tym rozważane opcje uporządkowania pasma.

Na szczególną uwagę zasługuje sprawa propozycji alokacji pasm 900/1800 MHz. W odpowiedzi na interpelację MC przypomina, że w 2017 r. UKE wydał pięć rezerwacji częstotliwości na dotychczas niezagospodarowane kanały separacyjne (tzw. guardbands) w paśmie 1800 MHz oznaczone numerami:

 • 561 (zakres: 1719,9-1720,1 MHz oraz 1814,9-1815,1 MHz) dla Aero2,
 • 748 (zakres: 1757,3-1757,5 MHz oraz 1852,3-1852,5 MHz) dla T-Mobile Polska,
 • 761 i 762 (zakres: 1759,9-1760,3 MHz oraz 1854,9-1855,3 MHz) dla Orange Polska,
 • 811 (zakres: 1769,9-1770,1 MHz oraz 1864,9-1865,1 MHz) dla T-Mobile Polska,
 • 848 i 849 (zakres: 1777,3-1777,7 MHz oraz 1872,3-1872,7 MHz) dla Polkomtel.

Dalszy przebieg procesu reshufflingu 900/1800 MHz resort uzależnia od „złożenia zgodnych wniosków o zmianę rezerwacji co najmniej przez Polkomtel, T-Mobile Polska i Orange Polska (co do tej pory nie nastąpiło) lub zmiany przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne, polegającej na wprowadzeniu możliwości przeprowadzenia reshufflingu z urzędu”.

Partnerem działu jest:

Aktualny stan zajętości obu pasm oraz możliwe scenariusze dotyczące alokacji pasm MC przedstawiło w załączonej do odpowiedzi prezentacji pt.: „Optymalizacja pasma 900 i 1800 MHz”. Między operatorami trwają obecnie negocjacje w sprawie aranżacji pasma. Rozkład interesów poszczególnych graczy opisywaliśmy w listopadzie ubiegłego roku.

W kwestii przydzielania pasma na 5G MC odpowiada:

Nie został jeszcze wybrany tryb rozdysponowania częstotliwości (aukcja lub przetarg). Kwestia ta pozostaje we właściwości Prezesa UKE. Ustalenie dokładnego terminu przeprowadzenia procedury selekcyjnej dla pasma 700 MHz i zakresu 3400-3800 MHz uzależnione jest od:

 • przeprowadzenia nowelizacji Pt,
 • udostępnienia częstotliwości (przeniesienie nadawców telewizyjnych z pasma 700 MHz, refarming częstotliwości z zakresu 3,4-3,8 GHz),
 • dokonania stosownych uzgodnień międzynarodowych (odnośnie pasma 700 MHz, w szczególności z Rosją),
 • nowelizacji przepisów rozporządzenia regulującego tryb przeprowadzania przetargów, aukcji i konkursów na rezerwacje częstotliwości, w oparciu o znowelizowane Prawo telekomunikacyjne.

Ustalenie harmonogramu przeprowadzenia procedur selekcyjnych dla pozostałych pasm przeznaczonych na 5G będzie możliwe po zakończeniu trwających ustaleń międzynarodowych.