REKLAMA

Decyzją sądu Voice Net ma szansę na dotację z 1.1 POPC

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał rację firmie Voice Net z Rzeszowa, która protestowała przeciwko odrzuceniu jej wniosku w pierwszym konkursie 1.1 POPC z powodu rzekomo nieprawidłowych kilku punktów adresowych. Chodziło o rozstrzygnięcie dotyczące obszaru bieszczadzkiego w woj. podkarpackim. W tym konkretnym przypadku został złożony tylko jeden wniosek, właśnie przez Voice Net, ale nie przeszedł on oceny formalnej.

WSA stwierdził, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia. Zasądzono także zwrot kosztów postępowania.

Czy więc Voice Net ma szansę uzyskania dotacji na budowę sieci w powiecie bieszczadzkim?

Wanda Buk, prezes Centrum Projektów Polska Cyfrowa podkreśla, że CPPC na rozprawie przychyliło się do stanowiska Voice Net.

– Niestety, mimo że chcieliśmy, nie mogliśmy uwzględnić skargi przed rozprawą, bo nie pozwalają na to regulacje prawne. W przedmiotowej sprawie, po otrzymaniu skargi, po raz trzeci (pierwszy raz był przy ocenie, drugi przy proteście) zwróciliśmy się do ekspertów Urzędu Komunikacji Elektronicznejo przeanalizowanie wniosku. Finalnie eksperci uznali, że zarzuty podniesione w skardze są słuszne – wyjaśnia Wanda Buk

I dodaje, że wnioskodawca ma szansę na otrzymanie dofinansowania, bo na obszarze nie było konkurencji, a CPPC respektuje wyroki sądów.

– Wniosek został przekazany do właściwego etapu oceny  mówi Wanda Buk.

Zobacz także nowy dodatek:

Paszportyzacja i systemy CRM dla ISP
ICT Professional/TELKO.in