REKLAMA

Poczta Polska skorzysta z telefonii komórkowej Polkomtela

Poczta Polska S.A. w wyniku postępowania przetargowego udzieliła zamówienia spółce Polkomtel na świadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą urządzeń.

Całkowita końcowa wartość umowy (bez VAT) wynosi 5,805 mln zł.

Polkomtel jako jedyny operator złożył ofertę w przetargu Poczty Polskiej, w którym cena (waga 93) była głównym kryterium udzielenia zamówienia. Trzy pozostałe kryteria jakościowe to:

  • miesięczny pakiet transmisji danych przypadający na jeden numer MSISDN w ramach abonamentu Standard (waga 2),
  • miesięczny pakiet transmisji danych przypadający na jeden numer MSISDN w ramach abonamentu za bezprzewodową transmisję danych (waga 2),
  • urządzenia mobilne zarejestrowane w usłudze Knox Mobile Enrollment (waga 3).